25 nieuwe windturbines in Vlaanderen in 2019

In Vlaanderen werden het afgelopen jaar 25 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 75 MW. Er zijn nu 543 operationele windturbines in Vlaanderen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1278 MW aan windenergie. De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken, zodat een verdere groei kan gerealiseerd worden.

“De cijfers van dit jaar liggen beneden de gemiddelde groeiverwachting”, stelt Bart Bode, directeur van Vlaamse WindEnergie Associatie. Dat heeft onder meer te maken met blijvend aanslepende beroepsprocedures tegen verleende vergunningen en het woelige vaarwater waarin een aantal windturbineconstructeurs terecht zijn gekomen, waardoor de prijzen een opwaartse stijging kennen en leveringen laattijdig of zelfs niet worden uitgevoerd. De bouw van vergunde projecten komt hierdoor onder druk te staan.

De windenergiesector rekent op de Vlaamse regering om het beleidskader voor windenergie te versterken. Het potentieel kan immers nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt om bijkomende opportuniteiten voor wind te creëren. De beleidsnota van de minister tekent een aantal andere belangrijke pistes uit, zoals de vereenvoudiging van vergunningen en het versnellen van procedures. “We rekenen op procedures die een eenduidige toepassing van de regelgeving garanderen, tijdwinst opleveren en kostenbesparend zijn. Dat zijn belangrijke stappen voor het behalen van de doelstellingen. We denken hierbij aan het verkrijgen van uitspraken in de beroepsprocedures binnen een termijn van zes maanden”, stelt Bode.

Europees en wereldwijd wordt er immers opgeroepen voor een versnelde realisatie van hernieuwbare energieprojecten in functie van de klimaatdoelstellingen. Windenergie kan hier in Vlaanderen een substantiële bijdrage aan leveren. Bovendien dragen bijkomende investeringen in windenergie ook verder bij aan een groeiende werkgelegenheid en aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor onze bedrijven en gezinnen.

Aangroei per provincie

Met vier bijkomende windturbines in 2019 blijft er in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen nog heel wat potentieel onbenut. In de provincie Antwerpen kwamen er dit jaar 7 windturbines bij, maar werden er ook een aantal uit dienst genomen, die volgend jaar worden vervangen. In Oost-Vlaanderen blijft windenergie sterk groeien: daar kwamen 14 nieuwe windturbines. In Vlaams-Brabant en Limburg werden er geen nieuwe windmolens bijgeplaatst.

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.