Biomassacentrale Max Green Gent mag langer openblijven

Op 24 november besliste de Vlaamse regering dat de biomassacentrale Max Green uit Gent langer mag openblijven. Het percentage groenestroomcertificaten dat ze niet mogen verzilveren, wordt daarbij verlaagd.

Het is duidelijk dat de regering hier op een slappe koord danst tussen enerzijds de quick wins die ze kunnen meenemen en die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de klimaatdoelstellingen haalt, en anderzijds het negatieve imago dat biomassacentrales met zich meedragen tov. meer duurzame hernieuwbare energie initiatieven.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘In 2020 kan de centrale groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen. Dat brengt het behalen van onze Europese doelstellingen weer een stap dichterbij.’ 

Sinds 2005 krijgt de biomassacentrale Max Green in Gent groenestroomcertificaten voor de hernieuwbare energie die ze produceert. In 2011 besliste de vorige Vlaamse regering dat 11 procent van die certificaten niet verzilverd mocht worden. Men ging er immers vanuit dat de elektriciteitsprijs zou stijgen en dat de centrale zo winstgevend zou zijn. Maar tegen de verwachting in daalde de groothandelsprijs voor elektriciteit en neemt de prijs van biomassa nog toe. 

Volgens het energiedecreet kan Max Green aan het Vlaams Energie Agentschap een verlenging van de ondersteuning vragen voor vijf jaar. De laatste cijfers tonen echter aan dat de centrale onmogelijk rendabel kan zijn. De Vlaamse regering besliste daarom vandaag het percentage groenestroomcertificaten dat niet in aanmerking komt voor de certificatenverplichting, te verlagen naar 4 procent. 

Duurzame grondstoffen 

‘Het zou al te gek zijn dat een biomassacentrale die al meer dan tien jaar ondersteuning krijgt, zou sluiten nét voor we onze Europese doelstellingen moeten halen. In 2020 kan Max Green 1.483 GWh groene stroom leveren, goed voor de bevoorrading van 424.000 gezinnen’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. ‘En met het huidige ondersteuningssysteem waarbij de onrendabele top wordt berekend, is oversubsidiëring sowieso uitgesloten.’ 

De minister benadrukt dat Max Green bij de verlenging zal moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria die hij invoert. ‘Centrales zullen alleen nog ondersteuning krijgen als ze voldoen aan de nieuwe criteria. De grondstoffen die ze gebruiken moeten zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak duurzaam zijn.’ Dat de centrale langer kan openblijven is ook goed nieuws voor de mensen die in en rond de centrale werken. ‘Het gaat over het behoud van ongeveer 200 directe en indirecte jobs’, besluit Tommelein.

Max Green installatie van Engie Electrabel

Op de site van Engie Electrabel krijgen we meer informatie over deze installatie:

Met een vermogen van 205 MW is de biomassacentrale Max Green in Rodenhuize één van de grootste installaties voor groenestroomproductie in België. Ze kan jaarlijks 1,1 tot 1,2 TWh groene elektriciteit produceren, wat met het jaarverbruik van 320 000 gezinnen overeenstemt.

In deze brochure lees je meer over het volledige proces van de installatie.

Engie heeft 2 van deze installaties:

Biomassa is één van de bronnen van groene stroom. De klassieke elektriciteitscentrales in Les Awirs (Flémalle) en Rodenhuize draaien voor 100% op deze energiebron, meer bepaald houtpellets, om elektriciteit te produceren. Het zijn voormalige steenkoolcentrales die omgebouwd werden tot eenheden die uitsluitend op biomassa functioneren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.