Bezoek brandstofcel micro-WKK
(Beeld: Cogen)

Brandstofcel micro-WKK in residentiële omgeving

Minister van Energie Bart Tommelein bracht een bezoek aan zo’n een residentiële brandstofcel micro-WKK. Deze innovatieve installaties zijn recent ook in België te koop, maar hebben hun betrouwbaarheid reeds bewezen in het buitenland. In Japan bijvoorbeeld staan al meer dan 150.000 dergelijke installaties opgesteld.

Naast warmte ook elektriciteit

De brandstofcel- micro-WKK kan vergeleken worden met de gekende gascondensatieketels, met dit belangrijke verschil dat het toestel naast warmte ook elektriciteit opwekt. Deze gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit zorgt voor een heel hoge energie-efficiëntie (A++), waardoor het een brandstofbesparing van ca. 30% realiseert ten opzichte van de klassieke gescheiden productie. Een ander belangrijk verschil is dat bij een brandstofcel de opgewekte warmte en elektriciteit het resultaat zijn van een elektrochemische reactie, zonder vlam. Doordat er geen verbranding plaatsvindt, kent de toepassing dus 2 nog grote voordelen: zeer lage emissies en quasi geen geluidsoverlast. Men kan deze residentiële brandstofcel-WKK dan ook gerust beschouwen als één van de technologieën van de toekomst die de energievoorziening in Vlaamse huizen duurzamer zal maken.

Goed voor het elektriciteitsnet

Ook voor het elektriciteitsnet heeft de technologie een belangrijke troef. De vraag naar warmte en elektriciteit valt vaak samen, waardoor de elektriciteit in belangrijke mate lokaal gebruikt wordt en het elektriciteitsnet minder wordt belast. Bovendien produceert de brandstofcel-WKK in tegenstelling tot de bestaande WKK-oplossing meer elektriciteit en minder warmte, wat haar beter geschikt maakt voor moderne huizen die typisch een lagere warmtevraag en een hoger elektrisch verbruik hebben.

De installatie die bezocht werd, was een toestel van Viessmann,  de Vitovalor 300P. Dit toestel is tot stand gekomen door een samenwerking met Panasonic (belangrijke leverancier van Brandstofcel-WKK in Japan). Het is een kant-en-klaar product door de integratie van een brandstofcel, buffervat en gascondensatiebrander in één apparaat. Bovendien neemt de brandstofcel –WKK niet veel meer plaats in dan de traditionele condensatietoestellen (installatieoppervlakte 0.65m²), is het gemakkelijk te installeren en van op afstand te bedienen en op te volgen.

De brandstofcel werkt vraaggestuurd. Dit maakt dat de productie van elektriciteit mooi samenvalt met de eigenlijke vraag in de woning. Op jaarbasis kan de brandstofcel tussen de 4000 en 6000 kWh elektriciteit opwekken. Dit komt overeen met het jaarlijks verbruik van een gezin.

Naast elektriciteit maakt de brandstofcel ook warmte die ze overdraagt aan het interne buffervat. Vanuit dit buffervat wordt de woning verwarmd en wordt voorzien in het sanitair warm water. Eventuele tekorten worden opgevangen door de ingebouwde gascondensatiebrander.

Efficiënter benutten brandstoffen

De meerwaarde van dit apparaat komt dus door het efficiënter benutten van de brandstoffen door deze zoveel als mogelijk om te vormen naar hoogwaardige energie (= elektriciteit) en dan pas naar warmte.

Het toestel maakt vandaag gebruik van aardgas als grondstof voor het produceren van waterstof. Dit gebeurt binnenin het apparaat met quasi geen verlies van energie. Later zijn alternatieven mogelijk zoals bijv. synthetisch gas afkomstig van overtollige elektriciteit uit wind en/of zon (Power to gas).

Het toestel is specifiek gericht naar de huishoudelijke markt. De belangrijkste doelgroep zijn de meerpersoonsgezinnen en de vervangingsmarkt.

1.000 toestellen in werking

Via verschillende Europese subsidietrajecten zijn er inmiddels een duizendtal toestellen in werking. Het recentste Europese project is PACE dat loopt tot eind maart 2019 en de installatie van 2650 installaties in Europa tot doel heeft. De steun wordt rechtstreeks aan de fabrikant toegekend mits het kunnen aantonen van de werking van de installatie (via gebruiksgegevens verzameld via de koppeling van het toestel met het internet). De prijs van het toestel zakt daardoor van 20.000 EUR naar 11.500 EUR. Een typische installatie alles inbegrepen kost 16.000 EUR incl. 6% BTW.

Dit is ongeveer 8.000 EUR meer dan bij een klassieke ketelvervanging. Deze meerprijs verdient men afhankelijk van regio en verbruikspatroon tussen 7 à 9 jaar terug.

(bron: Cogen)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.