Capaciteitstarief vanaf 2022 voor alle netgebruikers: wat verandert er voor bedrijven?

Na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare raadplegingen waarbij de inbreng van alle betrokkenen aan bod kon komen, besliste de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) definitief over een capaciteitstarief vanaf 2020. In dit artikel leggen we uit wat dat betekent voor de bedrijven.

De ‘netkosten’ voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de elektriciteitsnetten en het transport van elektriciteit, worden vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend en niet langer op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die iemand van het net afneemt.

Voor een klein bedrijf aangesloten op laagspanning bedragen de netkosten ongeveer 28% van de huidige elektriciteitsfactuur.

De VREG voert een capaciteitstarief in zodat de nieuwe nettarieven de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet beter weerspiegelen en die kosten evenwichtiger worden toegewezen aan de verschillende netgebruikers. Door meer lokale hernieuwbare energie, elektrische voertuigen en warmtepompen zullen de distributienetten in de toekomst meer en anders gebruikt worden en zouden ze blootgesteld worden aan grotere (gelijktijdige) piekbelastingen. Die piekbelastingen zouden ertoe leiden dat de distributienetbeheerders in de toekomst zware investeringen moeten doen om het net betrouwbaar te houden, wat de distributienettarieven sterk zou kunnen doen toenemen. Om dat te vermijden en het net voor iedereen betaalbaar te houden, wil de VREG alle netgebruikers er bewust van maken dat hoge pieken in hun verbruik extra kosten voor het net meebrengen en hen zo aanmoedigen om het efficiënt te gebruiken.

De VREG begrijpt dat de invoering van een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit een ingrijpende wijziging is die mogelijk heel wat vragen oproept. Ter voorbereiding van de invoering op 1 januari 2022 zal de VREG, samen met de netbeheerders en energieleveranciers, de nodige acties ondernemen om u wegwijs te maken in die nieuwe situatie. Daardoor zullen gebruikers beter kunnen inschatten wat het capaciteitstarief betekent voor hun portemonnee.

In enkele FAQ’s en via deze link geeft de VREG meer uitleg over het capaciteitstarief en de gevolgen voor. Onder meer relevant voor bedrijven:

  • Het capaciteitstarief zal de energietransitie (meer lokale hernieuwbare energie, meer elektrische voertuigen en meer warmtepompen) niet afremmen maar eerder faciliteren.
  • Bij wie een digitale meter heeft, zal het capaciteitstarief aangerekend worden op basis van de ‘gemiddelde maandpiek (kW)’. Die gemiddelde maandpiek is het gemiddelde van de laatste twaalf ‘maandpieken’. Die maandpiek staat los van het aansluitingsvermogen. Het maakt dus niet uit of de gebruiker een éénfasige of driefasige aansluiting heeft.
  • Wie een klassieke meter heeft zal een minimale vaste bijdrage betalen die overeenstemt met een verbruikspiek van 2,5 kW. De overige netkosten zullen op basis van het afgenomen vermogen kWh aangerekend blijven worden.

In de FAQ’s zijn ook enkele voorlopige impactberekeningen voor kmo’s en bedrijven op middenspanning te vinden. Alle informatie, inclusief een filmpje, kan worden geraadpleegd via deze link.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.