Dringend nood aan grote zonneprojecten

Sinds de hervorming van het certificatensysteem in 2013 werd in Vlaanderen geen enkel groot zonnepark meer gebouwd. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) besliste dat het op stapel staande Kristal Solar Park (Lommel) voorlopig de maximale bandingfactor krijgt en dus zal kunnen rekenen op een subsidie van 6 miljoen euro per jaar. De  steunperiode zou 15 jaar duren.

Bandingfactor

Vlaanderen heeft dringend nood aan grote zonneparken met een vermogen groter dan 750 KW. In 2013 werd beslist om de steun per project toe te kennen op basis van een bandingfactor. Dat is de variabele factor waarmee de prijs van de groenestroomcertificaten mag worden vermenigvuldigd om een project rendabel te maken. Het systeem voorkomt tegelijk oversubsidiëring. 

Tot op vandaag werden er sinds de aangepaste procedure geen PV-projecten meer gebouwd. Nu Vlaams minister van Energie Bart Tommelein in een ministerieel besluit de voorlopige bandingfactor voor het nieuwe het grootschalige Kristal Solar Park vastlegt op 0,8 lijkt hier verandering in te komen. Dit stemt immers overeen met ongeveer 74 euro per MWh of een steunbedrag van 6 miljoen euro per jaar.

De bouwaanvraag voor het PV-park werd door de initiatiefnemers, de Limburgse Investeringsmaatschappij en Stad Lommel, een maand geleden ingediend. Zodra het project volledig vergund is, berekent het Vlaams Energieagentschap de definitieve bandingfactor. Minister Tommelein: “Vlaanderen heeft dringend nood aan grote PV-projecten zoals dit in Lommel. De Vlaamse overheid komt tegemoet met steun om zulke projecten rendabel te maken. We rekenen erop dat het Lommelse voorbeeld navolging krijgt”, zegt Minister Bart Tommelein.

Grootste zonnepark van de Benelux

Het Kristal Solar Park in Lommel zal – met een piekvermogen van bijna 100 MW – meteen het grootste zonnepark van de Benelux worden. De zonnepanelen zullen in eerste instantie op de grond worden geplaatst. Later kunnen ze op de daken van nieuwe bedrijven terechtkomen. Het zonnepark kan 83 GWh per jaar produceren, dat komt overeen met het jaarverbruik van 24.000 gezinnen. De opgewekte elektriciteit zal volledig door het nabijgelegen zinkelektrolysebedrijf Nyrstar worden gebruikt. Nyrstar is één van de elektro-grootverbruikers in Vlaanderen. 

Als de timing wordt aangehouden, zal de bouw in september 2018 van start gaan. Negen maanden later zouden de werken klaar moeten zijn.

Minister van Energie Bart Tommelein: “Vlaanderen heeft projecten als het Kristal Solar Park nodig. De zonnepanelen produceren groene energie goed voor 6 procent van onze Vlaamse  energiedoelstellingen uit zon, die we nog moeten realiseren tegen 2020. De elektriciteit wordt bovendien lokaal verbruikt, wat past binnen het nieuwe energiemodel.

Naar aanleiding van dit bericht kregen we de vraag of het prosumententarief hier ook van toepassing is. We stelden de vraag aan het kabinet van minister Tommelein en kregen volgend antwoord:

“Particuliere installaties (< 10 kva) hebben recht op een terugdraaiende teller en kunnen als het ware het net hierdoor ‘als batterij’ gebruiken. Zij betalen hiervoor een prosumententarief. Dit tarief werd in 2015 ingevoerd door de VREG omdat tot dan enkel consumenten betaalden voor het gebruik van het net, terwijl prosumenten dubbel gebruik maken hiervan (injectie en consumptie). Gezien hierdoor een steeds kleiner wordende groep bijdroeg, besloot de VREG het prosumententarief in te voeren en zodoende deze ongelijkheid recht te trekken. Dit betekent echter niet dat industriële installaties, zoals hier het zonnepark in Lommel, niet bijdragen. Zij betalen namelijk een injectietarief voor de geïnjecteerde energie en netwerkkosten op de elektriciteit die ze consumeren. Tenslotte werkt de regulator op dit moment een nieuwe tariefstructuur uit die de huidige zal vervangen. Deze wordt verwacht in 2019.” 

Bron: Kabinet Bart Tommelein

Foto: © Carl Attard

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.