ENERGIE – Eerste stroomvoorspellersproject Vlaams-Brabant gelanceerd

Op 2 en 3 mei startte de realisatie van het pilootproject van burgerinitiatief HagelandStroomt: 146 zonnepanelen met een vermogen van 40 kWp en een verwachte jaarlijkse productie van 36.000 kWh werden door installateur IBA Technics en coöperatie Ecopower geïnstalleerd op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem.

Inzetten op hernieuwbare energie

Stad Scherpenheuvel-Zichem is eigenaar van het dak. Het project, dat voor het grootste gedeelte gefinancierd werd door burgers uit Scherpenheuvel-Zichem, in samenwerking met de stad en de Vlaamse Overheid, zorgt ervoor dat burgerparticipatie in lokale hernieuwbare energieprojecten, realiteit wordt. Na de installatie van de zonnepanelen, volgen nog de plaatsing van een laadpaal en de aankoop van een elektrische deelwagen.

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem: “Het stadsbestuur zet via dit project in op hernieuwbare energie. Het project past perfect in de doelstellingen van de Burgemeestersconvenant waarbij de klimaatopwarming een halt wordt toegeroepen.”

Eerste stroomversnellersproject in Vlaams-Brabant

Het volledige project kadert in het Stroomversnellersinitiatief dat door de Vlaamse Regering in 2018 gelanceerd werd. Om een startkapitaal van 22.924 euro van de Vlaamse Overheid te krijgen, had het project de steun nodig van 191 burgers: 212 burgers stemden voor het project. Ook de tweede klip, het benodigde kapitaal van 40.000 euro of 160 aandelen ophalen bij de Hagelandse burgers, werd door HagelandStroomt zonder moeite genomen.

Frank Van de Gehuchte, stichtend lid van HagelandStroomt: “Dit is voor mij meteen het bewijs dat burgers met veel zin en overtuiging meebouwen aan lokale energieprojecten. De samenwerking tussen burgers en overheid zorgt voor zo veel meer mogelijkheden en een win-win voor alle partners. We haalden in dit project zelfs meer dan de benodigde 40.000 euro op. We kijken dus al vooruit naar een tweede project.”

Nico Bergmans, schepen van omgeving in Scherpenheuvel-Zichem: “In het op te maken meerjarenplan zal een verduurzaming van onze stad op alle vlakken een speerpunt zijn. Een transitie naar duurzamere energiebronnen is een evidente stap hierin. Het feit dat ONZE burgers hier massaal aan meewerken doet ons veel plezier.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.