EnergieBeleidsOvereenkomsten verlengd tot 2022

De Vlaamse regering heeft op de verlenging van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd. In de 1ste ronde werd al 4.833 GWh bespaard.

Het gaat om de overeenkomsten met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven die zich geëngageerd hebben om energiebezuinigende maatregelen te nemen. ‘De eerste termijn heeft een mooi resultaat opgeleverd: een energiebesparing van 3,61% van het primaire energieverbruik. Dankzij de verlenging maken we een tweede forse besparingsronde mogelijk’, zegt een tevreden Bart Tommelein.

Actief sinds begin 2015

Sinds begin 2015 sloot de Vlaamse overheid EnergieBeleidsOvereenkomsten af met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven. De bedrijven engageren zich daarin om energie te besparen: bij de start wordt een energieaudit uitgevoerd, waaruit dan een energieplan vloeit. Na vier jaar volgt een eerste evaluatie, en wordt het energieplan aangepast. In ruil legt de Vlaamse Overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op, en biedt ze de nodige ondersteuning. ‘De bedoeling is om bedrijven in staat te stellen tegelijk energiebesparende maatregelen te nemen én concurrentieel te blijven ten opzichte van de buurlanden’, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

4.833 GWh energie bespaard

De eerste resultaten van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) zijn zeer positief. 328 bedrijven hebben samen bijna 2.500 maatregelen gepland om hun energieverbruik terug te dringen. Het resultaat is een besparing van 3,61 % van het totale primaire energieverbruik, goed voor 17,4 PJ (PetaJoule) of 4833 GWh. Daarvan is ongeveer twee derde brandstofbesparing (12 PJ) en een derde elektriciteitsbesparing (5,4 PJ). De bedrijven bespaarden samen ook zo’n 1.400 kton CO2.

‘De overeenkomsten die wij afsluiten met energie-intensieve bedrijven zijn heel belangrijk voor het halen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen. Door de verlenging van de looptijd verwachten we in de tweede ronde (2019-2022) nog eens dezelfde besparing’, besluit minister Tommelein.

(bron: kabinet Tommelein) 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.