ENERGIE – Energieponton wordt getest in Haven Oostende

Kleine en middelgrote havens en jachthavens staan voor de grote uitdaging om hun ecologische voetafdruk en hun energieconsumptie te reduceren. Met het oog hierop werd het Ports Energy and Carbon Savings-project (PECS) gelanceerd. Begin april realiseerde dit initiatief een belangrijke mijlpaal. Ontwikkelaar Blue Power Synergy (BPS) installeerde toen een energieponton aan één van de kades in de haven van Oostende. Daar zal de constructie vier tot zes maanden proefdraaien.

Haalbare hernieuwbare energietechnologieën 

De meeste duurzame tools en hernieuwbare energietechnologieën binnen de sector richten zich vooral op grote havens. Voor kleinere (jacht)havens bestaan er minder mogelijkheden. Bijkomend hebben deze kleinere spelers zelf vaak maar beperkt toegang tot nationale of Europese subsidies om hun fossiele brandstofconsumptie op een kostenefficiënte manier te verminderen.

Zelfs in het geval waarin die financiering wel beschikbaar zou zijn, zijn niet altijd de kennis, tijd of middelen voorhanden om te analyseren welke technologieën ze nuttig kunnen aanwenden. In het kader van het Interreg 2 Zeeën-programma werd daarom het Ports Energy and Carbon Savings-project (PECS) geïnitieerd met als doel kleine en middelgrote havens op een budgetvriendelijke manier energiezuiniger te maken.

Internationaal project 

Aan het internationale Ports Energy and Carbon Savings (PECS) nemen zowel decentrale overheden, private partijen als kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België deel. In België neemt naast Blue Power Synergie ook Universiteit Gent deel aan het project. De provincie Oost-Vlaanderen en Flanders’ Martitime Cluster vzw nemen een observerende positie in. Er werd ruim 8 miljoen voorzien voor het project, waarvan een kleine 4 miljoen door het European Regional Development Fund (ERDF).

Het PECS-project startte in juli 2017 en loopt nog tot augustus 2020. In deze periode zullen een zevental piloothavens diverse energietechnieken installeren, testen en monitoren. Dat gaat van het ontwikkelen van software voor energiecoöperaties en het bouwen van een afvalrecyclagefabriek tot het installeren van windturbines en zonnepanelen in diverse haventypes. Er worden ook tools ontwikkeld om het potentieel van hernieuwbare energie te kunnen berekenen en om een gerichte keuze te kunnen maken in de diverse technieken.

Energieponton 

Het energieponton van ontwikkelaar Blue Power Synergy (BPS) was één van de pilootprojecten binnen het PECS-project. Het bedrijf specialiseerde zich de afgelopen jaren in het ontwikkelen van betaalbare systemen voor de productie en opslag van hernieuwbare energie op water. De container met zonnepanelen en verticale windturbines die op vrijdag 5 april 2019 samen met twee aanlegsteigers vervoerd werd naar één van de kades in de haven van Oostende, is hier onder andere het resultaat van.

Naast een functie als aanlegsteiger in de haven, ging BPS met het ponton op zoek naar een ‘synergie’ tussen wind, zon en water om energie op te wekken en op te slaan. De constructie van meer dan 12 meter wekt  energie op via zonnepanelen en verticale asturbines binnenin de container. Daarnaast zitten in de aanlegsteigers waar de constructie op rust ook nog eens grote watertanks verwerkt waarin zeewater via een ontziltingsproces, en aangedreven door de opgewekte energie, omgezet wordt in drinkbaar water.

Testfase

Het ponton zal nu vier tot zes maanden op het droge getest worden aan de haven van Oostende. Wanneer alles goed gaat, zal het vervolgens te water gelaten worden in de plezierhaven van Hellevoetsluis, één van de Nederlandse partners in het PECS-project. Op deze tweede locatie zal het ponton vervolgens testen in het water ondergaan.

Indien de testen goed verlopen, biedt het energieponton heel wat interessante opties. Niet alleen kan het  optimaal worden ingezet voor het opwekken van energie uit zowel zon als wind. Het kan ook aanleggende schepen voorzien van energie en drinkbaar water. Het ponton kan op termijn eveneens gebruikt worden voor bevoorrading van schepen op zee of voor energievoorziening in afgelegen gebieden. Door gebruik te maken van het energieponton hoopt BPS verder ook de CO2-uitstoot per jaar met 176 ton te reduceren.

Tekst: UGent | Eigen redactie
Foto’s: UGent

Abonnement ecoTips

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.