regelluwe zones om energie te testen
(Beeld: Kabinet Tommelein)

Experimenteren rond energie wordt gemakkelijker

Om nieuwe energie-gerelateerde technologieën en marktmodellen sneller te kunnen testen, kan de Vlaamse regering voortaan ‘regelluwe’ zones instellen. In deze zones zal men innovatieve technologieën en marktmodellen kunnen testen zonder telkens over een vergunning te moeten beschikken en lange procedures te moeten doorlopen.

Nieuw decreet

In de toekomst zal de Vlaamse Regering regelluwe zones kunnen instellen, waar volop geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie.
Het decreet dat regelluwe zones toelaat, werd op 24/10/2018 goedgekeurd in de Commissie voor Energie  van het Vlaams Parlement. Van deze regeling zullen bijvoorbeeld proefprojecten voor het invoeren van een tendersysteem of het testen van nieuwe technieken om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, bijvoorbeeld gebruik kunnen maken.

Specifieke voorwaarden

Projecten worden evenwel niet zomaar erkend als regelluwe zone. Daarvoor moeten ze onder andere concreet en voldoende gedragen zijn. De Vlaamse regering zal in het licht hiervan specifieke voorwaarden bepalen waaraan een project moet voldoen. De Vlaamse overheid zal de erkenning ook kunnen schorsen of intrekken als de voorwaarden niet worden gerespecteerd, of wanneer blijkt dat het doel niet kan worden bereikt. Bovendien moet er op regelmatige basis gerapporteerd worden aan de Vlaamse overheid. 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Met regelluwe zones geven we innovatie alle kansen. Nieuwe energietechnologieën en marktmodellen kunnen er sneller getest worden, want ze moeten minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Dit kan een vlotte energietransitie alleen maar bevorderen.’

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.