Gratis energie voor 430 Brusselse gezinnen

De Brusselse start-up Watt Matters lanceerde vorig najaar in samenwerking met EIB together en Belfius een uniek en innovatief project. Op basis van een nieuwe vorm van financiering voor een gebouw dat meerdere eigenaars heeft, werd het dak van het Marius Renard gebouw in Anderlecht volledig gerenoveerd. Daarnaast werd er ook een warmtekrachtkopppelingsinstallatie geïnstalleerd. En opvallend genoeg, betaalden de eigenaars van het gebouw betaalden hiervoor… helemaal niets. 

Nieuwe – Brusselse – technologie

Het opzet van het project was om het dak van het 27-verdiepingen hoge gebouw te renoveren en tegelijkertijd te investeren in groene energie. Dat laatste deden de initiatiefnemers door een warmtekrachtkoppelingsinstallatie te integreren. Deze technologie – die op natuurlijk gas werkt – wekt tegelijkertijd warmte én elektriciteit op. Maar de warmtekrachtkoppelingsinstallatie in Anderlecht gaat nog net iets verder. Vanparijs Engineers en ABC Technicsslaagden erin om het redement op te trekken van 90 tot bijna 100%: Een eerste warmtepomp zet de lucht binnenin de installatie – die door de temperatuur van de motor tot 30 °C verwarmd wordt – om in warm water. Een tweede warmtepomp koelt de overtollige gassen van de installatie om zo optimaal gebruik te kunnen maken van condensatiewarmte. 

Eco-citizen financiering

Het kostplaatje van het project bedroeg zo’n 950.000 euro en  werd volledig door Watt Matters gefinancierd. Dat deed de startup met een vorm van derdepartij-investering. Op basis eco-citizen financiering droegen leden van de burgercoöperatie Energiris zo’n 195 000.euro bij, aangevuld met 99.000 euro geïnvesteerd door andere burgers via het platform van Ecco Nova. Opvallend is dat 91.5% van de bewoners van het Marius Renard gebouw mee investeerden in het project, zonder dat ze hier op een manier toe aangezet werden. De investeringen die de derde partijen deden, zullen terugbetaald worden op basis van de inkomsten die Watt Matters genereert door de verkoop van groene energie. Bijkomend zal de energiekost voor de eigenaars van het gebouw verminderd worden met 40.000 euro, naast een vermindering van de CO-uitstoot met 27%.

Filmpje is gemengd Frans/Nederlands

Belfius en de Europese Investeringsbank als partners

Het overige bedrag zamelde de start-up in met behulp van een EIB-lening bij Belfius. Deze EIB-lening valt onder de BEEP, het Belfius Energy Efficiency Package, die in België door Belfius en de Europese Investeringsbank opgezet werd in het kader van het EU programma voor ‘privéfinanciering van energie-efficiëntie. Dit initiatief is gericht op het stimuleren en vergemakkelijken van investeringen door bedrijven, overheidsinstanties, private instellingen en non-profitorganisaties in energie-efficiënte installaties en installaties die op gedecentraliseerde schaal groene energie opwekken. Zowel Belfius als de Europese Investeringsbank willen door middel van deze lening op een directe manier bijdragen aan het terugschroeven van de CO2-uitstoot in België en het tegengaan van de klimaatopwarming.

Bronnen: Bruzz | Watt Matters

Foto’s: Watt Matters

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.