Groei zonne-energie in Vlaanderen houdt aan

Het gebruik van zonne-energie in Vlaanderen zette in 2019 zijn groei van de laatste jaren voort. Volgens PV-Vlaanderen en Techlink valt dat te verklaren door de dalende installatiekosten, een voorlopig nog gunstig reglementair kader en de sturing richting energiezuinig bouwen. Beide partijen zien 2020 wel als een kanteljaar en kijken daarvoor in de richting van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

Met 361 MW in 2019 zit het geïnstalleerd vermogen weer op het niveau van 2012. Zowel residentiële installaties als grotere installaties blijven stijgen ten opzichte van 2018. De klim uit het dal van 2013 zet zich dus voort. Zelfs zonder het megaproject Kristalpark in Lommel was het een goed jaar. Om de doelstelling tegen 2030 te halen is een jaarlijkse groei met minstens 300 MW nodig. Deze installatiecijfers tonen dat het kan.

Alleen heeft energieminister Demir dit jaar enkele belangrijke opdrachten: de introductie van de digitale meter voor gezinnen begeleiden zodat gezinnen die zonnepanelen hebben of leggen in 2021 nog altijd een redelijke terugverdientijd zien, en zorgen dat de daken vol komen te liggen. Een toekomstgericht beleid zet in op markt- en netintegratie van zonne-energie, met daaraan gekoppelde vergoedingen. Als Demir de introductie van de digitale meter voor gezinnen goed begeleidt en op een kosteneffectieve manier ook de grotere PV-installaties opportuniteiten biedt, zal de groei zich mooi verder zetten. Als de minister kansen laat liggen, gaat de sector in 2021 een daling tegemoet.

Beroep tegen decreet

Dat alles wel tegen de achtergrond van het beroep dat de VREG, FEBEG en anderen indienden bij het Grondwettelijk Hof tegen het decreet. Gelukkig bieden de opkomende energiegemeenschappen opportuniteiten.

Ook het beleidskader voor de grotere systemen is momenteel onzeker. Uit de cijfers van 2019 blijkt hoe belangrijk die installaties kunnen zijn. Het is bovendien nog maar het begin. Het potentieel op grote daken en marginale gronden is veel groter. Om het te benutten is echter dringend duidelijkheid nodig. Minister Demir heeft wat dat betreft vorig jaar een valse start genomen. Het huidig systeem werkt goed en faseert zichzelf automatisch uit. Veel bijsturing is daar eigenlijk niet nodig.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.