Grote ondernemingen in Wallonië ondergaan opnieuw verplichte energieaudit

De grote ondernemingen in Wallonië moeten sinds 5 december 2016 om de vier jaar een verplichte energieaudit uitvoeren, onafhankelijk van hun activiteiten. De verplichting volgt op de omzetting van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie in een besluit van de Waalse regering. De doorlichting vindt dit jaar dus voor de tweede keer plaats.

Wat moeten we verstaan onder ‘grote onderneming?’

Alle grote ondernemingen vallen onder de auditverplichting. Overeenkomstig de Europese wetgeving is een onderneming een grote onderneming als zijn voor een bepaald ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan ten minsten één van de volgende twee voorwaarden voldoet:

Advertising
 

  • de onderneming heeft 250 voltijdsequivalenten of meer in dienst;
  • de onderneming heeft een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.


Wat zijn de verplichtingen?

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis