interfederaal energiepact

Laat je stem horen aan het interfederaal energiepact

Van 17 oktober tot en met 5 november kan ook jij meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op de website van het energiepact kan je gedurende 3 weken je mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

De achtergrond van het federale energiepact

De federale en regionale ministers van Energie in België beslisten op 26 april 2017 om in nauw overleg met alle betrokkenen een interfederaal energiepact op te stellen voor 2030 en 2050. Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Om dit te verwezenlijken, is een beleid dat gericht is op een efficiënter energiegebruik en op de ontwikkeling van hernieuwbare energie noodzakelijk. Tegelijk willen we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur voor de gezinnen betaalbaar houden en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt.

Nu wordt de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. Eerder dit jaar werden een honderdtal actoren van de energiewereld bevraagd en nu raadplegen de overheden de burgers om zo tegen het einde van het jaar tot een breed gedragen langetermijnvisie op het Belgische energiebeleid te komen. De bevraging loopt van dinsdag 17 oktober tot en met zondag 5 november 2017 via de website van het energiepact.

Als professional die dagelijks bezig zijn met duurzaam ondernemen, kunnen we je alleen maar aanraden om deel te nemen aan deze bevraging.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.