ENERGIE – Nu ook garanties van oorsprong groen gas, groene warmte en groene koude

Betrouwbare claims over het gebruik van groene energie zijn binnenkort niet langer een exclusiviteit voor elektriciteitsverbruikers. Op 5 april keurde het Vlaams Parlement namelijk een decreet goed dat Garanties van Oorsprong (GO) voor groen gas en groene warmte invoert. Dankzij de nieuwe GO’s, zullen bedrijven en lokale overheden kunnen voldoen aan bijkomende duurzame doelstellingen, bijvoorbeeld inzake CO2-reductie.

Garanties van oorsprong

Garanties van Oorsprong voorzien in een betrouwbare staving dat een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt en als dusdanig kan worden verkocht aan een eindafnemer. Ze zorgen ook voor dat deze hoeveelheid niet dubbel geteld kan worden. Het systeem werd in 2001 door de EU in werking gesteld, in eerste instantie voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, en wordt momenteel in goede banen geleid door het internationale samenwerkingsverband Association of Issuing Bodies. Sinds 2006 is ook Vlaanderen hierin vertegenwoordigd en dit via de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Dirk Van Evercooren, Directeur Marktwerking bij de VREG en voorzitter aan het roer van AIB lichtte vorig jaar toe: “De Garanties Van Oorsprong kan je best bekijken als een boekhoudkundig systeem om aan te tonen welke energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. In Vlaanderen is het de VREG die de GO’s, als lid van AIB, uitreikt aan de producenten. Alle deelnemende Europese landen hebben hun eigen organisaties die lokaal hetzelfde doen.”

Grote vraag

Garanties van Oorsprong zijn populair in de energiesector. Er bestaat vooral een grote vraag naar bij industriële afnemers. Vorig jaar al was Vlaanderen koploper op vlak van duurzaam energiegebruik bij KMO’s (en particulieren.  Dankzij de nieuwe GO’s  voor gas, warmte en koude, zullen bedrijven en lokale overheden – zoals nu al mogelijk is op vlak van elektriciteit – in de toekomst ook bijvoorbeeld kunnen voldoen aan CO2-doelstellingen en verdere stappen kunnen zetten om een milieuvriendelijk energiebeleid op te zetten.

De aanvraag van GO’s voor groen gas en groene warmte of koude dien je in bij een productieregistrator. In Vlaanderen zal Fluxys deze rol opnemen voor groen gas. Voor groene warmte en koude is dat het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat nu ook al productieregistrator is voor groenestroominstallaties. Enkel voor zonnepanelen neemt Fluvius deze rol op zich. VREG zal dan weer instaan voor de coördinatie van de gegevens van de productieregistratoren en op basis van hun data de GO’s aanmaken.

Nationale en internationale verhandeling

Wat de Garanties van Oorsprong voor elektriciteit betreft, is het al mogelijk om deze tussen verschillende landen te verhandelen via de AIB HUB, een IT-Platform. Dirk Van Evercooren: “We spreken dan vaak over het importeren en exporteren van groene stroom. Maar in wezen gaat het enkel over een transactie van GO’s. We kopen bijvoorbeeld in Scandinavië de GO’s aan van hernieuwbare energie die daar ter plaatse geproduceerd werd. Hierdoor kleurt die stroom in Scandinavië dan grijs op de factuur van de klanten en met behulp van de gekochte GO’s kleurt onze stroom groen.Eens de stroom op het net gezet is, kan je de oorsprong immers niet meer bepalen. De stroom uit hernieuwbare bronnen zelf wordt daarom niet altijd van het ene naar het andere land gestuurd. We wisselen dus stroom uit met het buitenland en we kunnen dankzij de GOs ook de groene herkomst uitwisselen.”

VREG zal in de toekomst ook instaan voor het beheer van de certificatendatabank. Daarin zullen alle nieuwe in Vlaanderen uitgereikte GO’s opgenomen worden. Elke eigenaar heeft er een elektronische rekening. Wanneer de Europese Association of Issuing Bodies het in de toekomst mogelijk maakt om ook de nieuwe GO’s uit te wisselen, zullen de groene gas, warmte en koude GO’s vanuit de databank van VREG verhandeld kunnen worden met partijen binnen en buiten Vlaanderen.

Tekst: Eigen redactie | VREG
Foto’s: Suludan | VREG

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.