ENERGIE – Nu ook garanties van oorsprong groen gas, groene warmte en groene koude

Betrouwbare claims over het gebruik van groene energie zijn binnenkort niet langer een exclusiviteit voor elektriciteitsverbruikers. Op 5 april keurde het Vlaams Parlement namelijk een decreet goed dat Garanties van Oorsprong (GO) voor groen gas en groene warmte invoert. Dankzij de nieuwe GO’s, zullen bedrijven en lokale overheden kunnen voldoen aan bijkomende duurzame doelstellingen, bijvoorbeeld inzake CO2-reductie.

Garanties van oorsprong

Garanties van Oorsprong voorzien in een betrouwbare staving dat een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt en als dusdanig kan worden verkocht aan een eindafnemer. Ze zorgen ook voor dat deze hoeveelheid niet dubbel geteld kan worden. Het systeem werd in 2001 door de EU in werking gesteld, in eerste instantie voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, en wordt momenteel in goede banen geleid door het internationale samenwerkingsverband Association of Issuing Bodies. Sinds 2006 is ook Vlaanderen hierin vertegenwoordigd en dit via de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Advertising
 

Dirk Van Evercooren, Directeur Marktwerking bij de VREG en voorzitter aan het roer van AIB lichtte vorig jaar toe: “De Garanties Van Oorsprong kan je best bekijken als een boekhoudkundig systeem om aan te tonen welke energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. In Vlaanderen is het de VREG die de GO’s, als lid van AIB, uitreikt aan de producenten. Alle deelnemende Europese landen hebben hun eigen organisaties die lokaal hetzelfde doen.”

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis