Overheid biedt garanties voor bedrijven die investeren in diepe geothermie

De Vlaamse regering keurde vandaag de waarborgregeling voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte goed. De Vlaamse regering nam dit initiatief omdat deze boringen momenteel erg duur en risicovol zijn. Investeringen blijven voorlopig dus eerder zeldzaam.

Weinig Vlaamse investeringen in geothermie

Diepe geothermie werkt energie op met behulp van extreem heet water uit diepe aardlagen. In Vlaanderen beschikken we nog niet over gedetailleerde kennis van de ondergrond. Daardoor is het risicovol voor bedrijven om te investeren in diepe aardewarmte en blijven projecten helaas nog vaak uit. Met de definitieve goedkeuring van de waarborgregeling, willen Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege daar verandering in brengen. “Warmte is een belangrijke hernieuwbare energiebron. Bestaande warmte uit de diepe aardlagen blijft voorlopig onbenut, terwijl geothermie bij onze noorderburen al frequent gebruikt wordt. Ik ben er van overtuigd dat deze waarborgregeling – waar de bedrijven zelf aan bijdragen – ook in Vlaanderen voor een doorbraak kan zorgen,” aldus Bart Tommelein.

Gebruik maken van de waarborgregeling voor diepe aardewarmte

Investeerders die zich willen beroepen op de waarborgregeling maken eerst een geologisch onderzoek, een projectplan en een begroting op. Vervolgens bekijkt het departement Omgeving het dossier en wordt nagegaan of het ‘verwacht vermogen’ aannemelijk is. Na de boringen gaat men na of de doelstelling behaald werd. Als dat niet het geval is kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling dient de aanvrager een premie te betalen van 7% van het gewaarborgd bedrag. Op die manier dragen de bedrijven zelf bij aan het systeem. De waarborg bedraagt maximaal 18,7 miljoen euro per onderneming per investeringsproject, en mag nooit meer dan 85% van de kosten bedragen die in aanmerking komen.

Bron: Kabinet Bart Tommelein

Foto: © Richard Bartz

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.