Overschot groenestroomcertificaten met kwart gedaald

De Vlaamse energieregulator VREG publiceerde zijn certificatenrapport. Voor het eerst daalt het overschot aan groenestroomcertificaten, dankzij de opkoop van groenestroomcertificaten met de energieheffing en dankzij de verhoogde quota groene stroom voor de leveranciers. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Het rapport toont aan dat de aanpak van de Vlaamse regering werkt. En het bevestigt dat we in de toekomst best de quota groene stroom jaarlijks vastleggen, om ervoor te zorgen dat de markt in evenwicht blijft.’

Voor het eerst daalt het overschot aan groenestroomcertificaten. Dat blijkt uit het certificatenrapport van de Vlaamse energieregulator VREG. Die kentering is er gekomen dankzij de opkoop van groenestroomcertificaten door de netbeheerders met de opbrengst van de energieheffing en dankzij de verhoogde quota voor groene stroom in 2016.

Het afgelopen jaar evolueerden de overschotten van steuncertificaten in verschillende richtingen:

  • het overschot aan groenestroomcertificaten (GSC) daalde sterk door het hogere quotumpercentage en de indiening van GSC door de netbeheerders bij de VREG in het kader van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), vergoed met middelen uit het Energiefonds;
  • het overschot aan warmte-krachtcertificaten (WKC) steeg verder, nog sterker dan de vorige jaren, en dit door de lagere certificatenverplichting door de verhoogde vrijstellingspercentages voor grote afnemers.

Er bleven veel meer certificaten beschikbaar dan nodig voor de jaarlijkse inlevering van de certificatenverplichtingen: meer dan het dubbele van het nodige aantal groenestroomcertificaten en meer dan 5,5 keer zoveel warmte-krachtcertificaten als nodig. De overschotten na inlevering van de certificatenverplichtingen komen zo op 113% (204% in 2015) van het volume van de verplichting GSC en 467% van de verplichting WKC (354% in 2015).

 
Het aandeel van het aantal uitgereikte GSC dat wordt verkocht aan de netbeheerders bedraagt 53%.

Het quotum bepaalt het aandeel groene stroom dat een energieleverancier moet halen. En iedereen die elektriciteit verbruikt, betaalt mee via de groenestroombijdrage. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein liet eerder al verstaan dat hij er voorstander van is om de quota vanaf nu strikt op te volgen en jaarlijks vast te leggen. ‘We mogen de situatie nooit meer zo uit de hand laten lopen dat er bijkomende heffingen ingevoerd moeten worden. Ik wil geen nieuwe schuld opbouwen voor toekomstige generaties.’

Quota groene stroom jaarlijks vastleggen

Werken via quotumaanpassing is eerlijk en transparant, want dit wordt doorgerekend volgens verbruik en staat apart op de factuur. Door de rechtstreekse koppeling met verbruik, spoort het ook iedereen aan om zo weinig mogelijk energie te verbruiken of zelf hernieuwbare energie te produceren. Tommelein: ‘Voor enkele zeer energie-intensieve bedrijven zullen we wel moeten bekijken hoe ze concurrentieel kunnen blijven met bedrijven in onze buurlanden. Dat staat bovendien zo in het regeerakkoord.’

Ook na het afsluiten van het rapport zouden er nog groenestroomcertificaten opgekocht zijn. ‘Daarom heb ik aan de VREG een rapport gevraagd tot en met 30 juni. Zo kunnen we in september op basis van de laatste cijfers de juiste beslissingen nemen binnen de regering’, aldus de minister.

Probleem warmtekrachtcertificaten

De VREG waarschuwt wel dat er een probleem dreigt voor de warmtekrachtcertificaten. Ook daar groeit het certificatenoverschot. Warmtekrachtcertificaten kunnen echter niet opgekocht worden met de energieheffing. Volgens Bart Tommelein ligt ook daar de sleutel bij een betere monitoring van de quotumverplichting.

Het aandeel WKC dat aan de netbeheerders verkocht werd bedraagt 102%. Dit aandeel stijgt jaar na jaar.

Het overdragen van steuncertificaten aan de netbeheerders aan minimumsteun, waarna deze certificaten door de netbeheerders weer moeten verkocht worden op de markt, zorgt er niet alleen voor dat de certificatenoverschotten blijven circuleren, maar dit doet ook het totale kostenplaatje stijgen door de extra administratieve en financieringskosten voor de netbeheerders. Het blijft dus belangrijk om de rol van de netbeheerders in deze zoveel mogelijk terug te brengen en de werking van de bilaterale markt te herstellen.
 
De verdere evolutie van de certificatenmarkten hangt af van de productie in bestaande grote productie-installaties, van de ontwikkeling van nieuwe installaties en van eventuele nieuwe beleidsbeslissingen. Hierbij moet ook gelet worden op de doelstellingen die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd inzake bruto binnenlandse groenestroomproductie en de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron.

(Bron: VREG en Kabinet Bart Tommelein)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.