Sterk academisch team ter ondersteuning van de Belgische offshore windenergiesector in de maak

België is één van de koplopers van offshore windenergie in Europa, met straks 2.2 GW geïnstalleerd en nieuwe zones die alvast zijn ingepland. Om deze positie te kunnen behouden en om onze industrie te ondersteunen met de laatste technologische trends, wetenschappelijke vooruitgang en innovatieve ideeën, hebben we een sterke academische thuisbasis nodig. En dat is precies wat het PhairywinD-project aanbiedt. 

Onze Belgische offshore windzones zijn al goed uitgebouwd, met de laatste zone – Seamade – momenteel volop in ontwikkeling. Een tweede grote zone, die de Fairybank, Noordhinder Zuid en Noordhinder Noord omvat, werd voorzien in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan en zal wellicht ontwikkeld worden vanaf 2024, wat België nog meer op de Europese offshore windkaart zal zetten. Het PhairywinD-project loopt vijf jaar en valt exact tussen deze twee grote Belgische offshore windontwikkelingsgolven in.

Doelstellingen van het PhairywinD-project

Het hoofddoel van PhairywinD is om een hechte groep van 9 doctoraatsonderzoekers of PhDs uit verschillende Belgische kennisinstellingen tot stand te brengen. Die groep moet een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen binnen de Belgische offshore windsector. De 9 onderzoekers bestuderen elk hun eigen specifieke onderwerp, gaande van juridische kwesties tot ontwerpoptimalisatie en windgolfvoorspellingen voor onderhoudsboten en van hoogspectrale beelden voor non-destructieve tests tot verbeterde weersmodellen, en nog zoveel meer.

Wat dit multidisciplinaire en intersectorale opleidings- en onderzoeksproject zo speciaal maakt, is de connectiviteit: aan de ene kant 9 Belgische kennisinstellingen verenigen rond het thema offshore wind, en anderzijds de link leggen tussen industriële partijen en de Belgische onderzoekspartners. Op die manier verzekeren we, eens de nieuwe Belgische zones in ontwikkeling zijn, academische ondersteuning, kennis en input van eigen bodem.

Innovatief opleidingsnetwerk

Alle onderzoekers worden telkens in één onderzoeksinstelling aangesteld. Daar zullen ze hun onderzoek uitvoeren onder de supervisie van hun promotor. Maar de PhairywinD-onderzoekers zullen, in tegenstelling tot bij gewoon doctoraatsonderzoek, ingebed worden in een grotere, sectoroverkoepelende structuur. Het innovatieve PhairywinD-opleidingsnetwerk, waar zowel technische als niet-technische disciplines zullen worden aangeboden, garandeert een holistische benadering tot de offshore winduitdagingen. Dit opleidingsnetwerk zal bovendien ook specifieke workshops, agilityopleidingen en WindWeeks organiseren, om de onderzoekers onder te dompelen in de offshore windenergiewereld.

Tegen het einde van het project zullen de jonge onderzoekers een sterk netwerk hebben uitgebouwd binnen hun eigen expertisedomein maar ook daarbuiten, en zullen ze zowel binnen als buiten hun universiteit ambassadeurs zijn voor onderzoek naar windenergie. Ze zullen hun eigen onderzoek ook kunnen positioneren binnen een groter, internationaal kader en de algemene context van de sector.

Een vliegende start

Het project ging officieel van start begin maart en ondanks de COVID-19-maatregelen zijn sommige van de PhDs ondertussen al gestart met hun onderzoek. In september wordt de groep ondergedompeld in de wereld van offshore windenergie gedurende een eerste WindWeek. Die opleidingsweek wordt georganiseerd in Ostend Science Park. Bovendien werd ook al de officiële PhairywinD-website gelanceerd: www.phairywind.be. Die website wordt hét portaal om de vooruitgang en groei van de jonge onderzoekers en hun netwerk te volgen.

Enkele jonge onderzoekers aan het woord

Laat ons even luisteren naar wat drie van de jonge onderzoekers zeggen over het PhairywinD-project.

François Trigaux (24) – UCLouvain: “Als ingenieur wil ik helpen bij één van de grootste uitdagingen van deze eeuw: de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Windenergie is een geweldige manier om dit doel te bereiken. Wat ik vooral apprecieer in deze sector is de fundamentele multidisciplinaire aanpak: de diverse takken binnen de techniek en de economische en de juridische aspecten worden gecombineerd in succesvolle projecten. PhairywinD brengt verschillende onderzoekers met diverse achtergronden samen.“

Thomas De Kerf (33) – UAntwerpen: “Mijn einddoel binnen mijn onderzoek is om te kunnen voorspellen wanneer en waar corrosie zal voorkomen bij offshore windturbines, met enkel het gebruik van een camera. Ik zal hier geen normale RGB-camera voor gebruiken, maar wel nieuw ontwikkelde hyperspectrale camera’s, die dankzij nieuwe ontwikkelingen ondertussen betaalbaarder aan het worden zijn. Offshore wind heeft immens veel potentieel en als mijn onderzoek de levensduur van een turbine ook maar een klein beetje kan verlengen, dan zou dat geweldig zijn!”

Nandar Hlaing (25) – ULiège: “De snelle vooruitgang in technologie, zoals artificiële intelligentie, ‘machine learning’ en parallelle verwerkingskracht hebben de data-analyse in de offshore sector een boost gegeven. Binnen deze fase van de transitie trok het idee van een ‘digital twin’, waar mijn onderzoek op gebaseerd is, mij aan en daarom werd ik onderdeel van het PhairywinD-project. Ik verwacht om tijdens en na mijn onderzoek veel ervaring op te doen rond windenergie en hoop om te kunnen samenwerken met andere professionelen en onderzoekers in deze sector.”

Tien kennispartners

De tien Belgische kennispartners in dit project zijn alle Belgische universiteiten en Sirris en The von Karman Institute for Fluid Dynamics. Ze combineren hun uitvoerige academische kennis over offshore windenergie en vormen hierdoor een unieke groep van experten en een netwerk van eigen bodem voor de industrie. Universiteit Gent coördineert het hele project.

Het PhairywinD project wordt gesubsidieerd door FOD Economie, als een fundamenteel onderzoeksproject binnen het Energietransitiefonds.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.