Steun voor testinfrastructuur wind-, golf- en getijdenenergie in Oostende

In Oostende zullen binnenkort testzones gebouwd worden om onderzoek te doen naar hernieuwbare energie uit wind, golven en getijden. De Vlaamse Regering maakte 735.400 euro vrij voor het “Blue Accelerator”-project van POM West-Vlaanderen.  Daarnaast investeert Europa nog eens 1,5 miljoen euro in het initiatief en dragen ook verschillende andere organisaties en overheden een steentje bij. 

Vlaamse blue energy kennis versterken

Verschillende Vlaamse bedrijven spelen een belangrijke rol in de blue energy sector. Om hun kennis uit te breiden is er nood aan aangepaste infrastructuur. Daarom worden er binnenkort testzones ingericht in de haven en op het strand. Er loopt momenteel bovendien een procedure om op 1 kilometer van de kust ook een laboratorium op zee te bouwen. Daar zal men bijvoorbeeld bekijken hoe drones en onderwaterrobots (ROV’s) ingeschakeld kunnen worden bij de windmolenparken.  

Het Blue Accelator project geeft bedrijven en wetenschappers de kans om hun kennis en positie in deze groeisector nog te versterken door een living lab aan te bieden, waar testen mogelijk zijn in real life zeecondities.” zegt Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. “Bovendien krijgen ook geïnteresseerde KMO’s zo de kans om op de kar van de blue energy te springen”. Voka West-Vlaanderen steunde dan ook de aanvraag voor de Vlaamse cofinanciering.

Ook viceminister-president en Oostendenaar Bart Tommelein is tevreden met de bijkomende steun die zijn stad krijgt: ‘Oostende is de uitvalsbasis voor blue-energy. Met deze steun zal er geïnvesteerd worden in infrastructuur om kennis te vergaren.

Praktisch

De POM West-Vlaanderen, een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de provincie uitvoert, zal samen met het VLIZ, de UGent, Vives, Vito en TUA West instaan voor de omkadering en de begeleiding van het project. Naast deze projectpartners zullen – in een open constellatie – ook wetenschappelijke experts en vertegenwoordigers uit de industrie worden betrokken.

Bron: Kabinet Bart Tommelein | Voka

Foto: © Pixabay

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.