Vlaamse industrie bespaart jaarlijks het verbruik van 150.000 gezinnen

Begin 2015 sloot de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten (EBO) af met 328 energie-intensieve bedrijven uit verschillende sectoren. Uit een evaluatie blijkt dat die bedrijven samen jaarlijks het gemiddeld verbruik van 150.000 gezinnen besparen, wat overeenkomt met de isolatie van een half miljoen daken. De regering is tevreden en verlengt het initiatief.

Energiebeleidsovereenkomsten 

328 grootverbruikers uit verschillende industrieën, zoals de chemie, kunststoffen, staal, voeding, metaal, papier, textiel, hout en glas engageerden zich in 2015 om energie-efficiënter te werken. Ze onderwierpen zich aan een energieaudit en maakten een energieplan op. In ruil voor de afsluiting van de EBO’s, legt de Vlaamse Overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op, en biedt ze de nodige ondersteuning.

Indrukwekkende besparing

Ondertussen hebben de deelnemende bedrijven samen 2.500 maatregelen uitgevoerd. Denk aan warmterecuperatie, het plaatsen van LED-verlichting, het vervangen van oude apparatuur, enzovoort. Samen zullen ze tegen eind dit jaar zorgen voor een energiebesparing van 17,4 petajoule of 4.833 GWh. Dat komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van 150.000 gezinnen en heeft hetzelfde effect als maar liefst een half miljoen daken isoleren. Tegelijk spaarden ze eind 2016 al meer dan 500.000 ton CO2 uit, vergelijkbaar met de uitstoot van 260.000 auto’s.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Met de energiebeleidsovereenkomsten verlagen de bedrijven hun energiefactuur, blijven ze concurrentieel tegenover het buitenland én werken ze mee aan het behalen van onze klimaat- en energiedoelstellingen. De industrie zit immers op schema om 63 procent van de energiebesparing te realiseren die Europa tegen 2020 van Vlaanderen vraagt. Gezien het grote succes hebben we de overeenkomsten dan ook recent verlengd.”

Bron: Kabinet Bart Tommelein

Foto: Pixabay

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.