Vlaanderen lanceert grootste CO2-neutrale smart grid van Europa

In het researchpark van Zellik (Asse) wordt druk gewerkt aan het Green Energy Park, een duurzaam warmte- en elektriciteitsnet dat gevoed wordt door zonnepanelen en windmolens en bovendien zelfstandig kan functioneren. Het slimme energienet is een gezamenlijk project van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Flux50, de Vlaamse energiecluster.

Green Energy Park zal enerzijds de 72 bestaande bedrijven van het researchpark in Zellik bevoorraden en anderzijds als proeftuin plaats bieden voor de integratie van nieuwe energiesystemen en elektrische mobiliteit in een smart grid.

Duurzaam onderzoekscentrum

De kern van het project in Zellik is de Green Energy Campus. Daar komt een multifunctioneel onderzoekscentrum dat kennis vergaart over innovatieve technieken (smart grid, energieopslag, groene mobiliteit). Het gebouw zelf wordt een toonbeeld van duurzaamheid. Zo zal het bijvoorbeeld mooi landschappelijk ingepast worden, een datacenter huisvesten en van groene stroom voorzien worden door meer dan tienduizend zonnepanelen en windmolens.  

Smart grids

Bestaande, vergelijkbare projecten zijn vooral gericht op fundamenteel onderzoek en productontwikkeling. De Green Energy Campus wil echter als incubator dienen voor smart grid-technologie. De komende twintig jaar moet het technologieën en bedrijven samenbrengen in een operationeel, CO2-neutraal microgrid.

Hiervoor zal in het bestaande researchpark een grootschalig elektrisch en thermisch netwerk worden opgebouwd, aangestuurd vanuit de Green Energy Campus. Het elektrische net zal de bestaande producties en verbruikers integreren met de zon‐ en windproductie van de Green Energy Campus. Het thermische net zal gebruik maken van de restwarmte van de supercomputers.

De groene omgeving en bereikbaarheid maken van Zellik de ideale locatie voor dit initiatief.

Consortium

Een consortium van 35 technologische frontrunners ondersteunt dit initiatief ten volle. Ze zijn bereid hun eigen innovatieve technologieën op het Green Energy Park Project te showcasen. De Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel brengen verschillende onderzoeksgroepen onder in het project.

Het project Green Energy Park is verder mede tot stand gekomen met steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), de gemeente Asse, PMV, Departement EWI, Departement Omgeving, het kabinet van de Vlaams minister Philippe Muyters en het kabinet van Viceminister-president Bart Tommelein.

Met dit project toont Vlaanderen nogmaals aan een voortrekkersrol te willen spelen in de evolutie naar duurzame energie. En dat is enkel mogelijk met voldoende gemotiveerde spelers aan tafel. Frederik Loeckx, Managing Director van Flux50:  “Met het Green Energy Park toont het Vlaamse bedrijfsleven zijn ambitie en kunde om de energietransitie in Vlaanderen te versnellen en onze regio te profileren als een voorloper in groene energietechnologie. Deze transitie kan enkel slagen als alle actoren, het bedrijfsleven, de kennispartners en de overheid samen inzetten op dergelijke concrete en tastbare realisaties.”

 

Bron: Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Flux50

Foto: © Pixabay

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.