Vlamingen doen steeds vaker beroep op sociale energieleningen

Halfweg juni werden er al meer renteloze energieleningen toegekend dan in heel 2017. Maar liefst 1 op de 3 energieleningen is nu een sociale energielening. Dit valt volgens minister Tommelein vooral te wijten aan de verlengde terugbetalingstermijn. Sinds die beslissing in voegen trad, is er zelfs sprake van een verdubbeling.

Sociale doelgroep

Wie behoort tot de sociale doelgroep, kan bij de energiehuizen een renteloze energielening krijgen. Concreet gaat het over beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen. Met dergelijke lening kan je je dak of je spouwmuren isoleren, hoogrendementsglas plaatsen, een warmtepomp kopen, enz.

Uitbreiding

Vorig jaar werd de energielening uitgebreid. Sinds 1 oktober 2017 komen ook verenigingen in aanmerking en steeg het maximumbudget van 10.000 naar 15.000 euro. De overheid verlengde daarnaast de terugbetalingstermijn van vijf naar acht jaar. Voor de sociale doelgroep werden aan die periode nog eens twee extra jaren toegevoegd. Op die manier is het maandelijks terug te betalen bedrag een stuk lager, en dus voor heel wat mensen beter haalbaar.

1 op de 3 energieleningen aan 0%

Dat blijkt nu ook uit de cijfers. Nog niet eens halfweg 2018 hebben al meer mensen een energielening aan 0% afgesloten dan in heel 2017. Het totaal aantal leningen blijft op hetzelfde peil, wat betekent dat de sociale energieleningen een groter deel uitmaken. De vorige drie jaren was minder dan 1 op 5 leningen een 0%-lening. Dit jaar wordt 1 op 3 energieleningen toegekend aan de sociale doelgroep.

“Banken geven vandaag energieleningen aan minder dan twee procent. Maar niet iedereen kan bij hen terecht. Voor die mensen bestaat de 0%-energielening van de Vlaamse overheid” aldus Vlaams minister van energie Bart Tommelein. “Uit de cijfers blijkt dat we hen steeds beter bereiken.” De minister wijst erop dat wie zo’n lening krijgt, het maandelijkse bedrag vaak volledig kan afbetalen met het verschil op de energiefactuur. “Wie met een renteloze energielening zijn dak isoleert en zonnepanelen installeert en hiervoor een lening aangaat die op 10 jaar tijd moet terugbetaald worden, bespaart maandelijks een bedrag op de energiefactuur dat even groot is als de lening zelf.”

Eind dit jaar stoppen de energiehuizen trouwens met de gewone energieleningen aan 2%. “De overheid hoeft niet te doen wat de privé ook kan. We moeten ons focussen op onze kerntaken. Mensen die het moeilijk hebben verbeteren dankzij de sociale energielening hun woning en dus ook hun levenskwaliteit. En een energie-efficiënter huizenpark zorgt ervoor dat we minder energie verbruiken, wat belangrijk is voor ons klimaat”, besluit de minister.

Bron: Kabinet Tommelein

Foto: © Skitterphoto

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.