infowarmtepomp.be
(Beeld: infowarmtepomp.be)

Warmtepompen ondergewaardeerd bij bedrijven en overheid

De Belgische producenten en verdelers van warmtepompen richtten enige tijd geleden de associatie InfoWarmtePomp.be op. Het belangrijkste doel van dit consortium is de bekendheid van de technologie te vergroten. Jaarlijks worden er in ons land immers minder dan 10.000 warmtepompen verkocht. Dit staat in schril contrast met de 200.000 verwarmingsketels die elk jaar vlotjes de toonbanken over gaan. Maar de beperkte kennis over warmtepompen is niet de enige reden waarom deze efficiënte toepassing van hernieuwbare energie maar moeilijk uit de startblokken kan schieten.

Werking

In de grond, het water en de lucht zit gratis energie opgeslagen. Warmtepompen maken het mogelijk om deze energie aan te wenden voor je centrale verwarming en je sanitair.

Globaal genomen is drie kwart van de warmte die een warmtepomp produceert helemaal gratis. Het jaarlijkse primaire energieverbruik ligt dus veel lager dan bij een klassieke installatie op gas of stookolie. In combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen (die de elektriciteit leveren voor de compressor) kan de energiewinst zelfs oplopen tot 100%. Een warmtepomp betekent ook een enorme winst voor het milieu, want er komt veel minder CO2 vrij.

Warmtepompen worden ingedeeld volgens hun energiebron (grond, water of lucht) en het afgiftesysteem (water of lucht). Welk soort warmtepomp je best kiest, hangt af van de specifieke technische mogelijkheden van het gebouw en de verwarmingsinstallatie.

Communicatie

“Bij nieuwbouwprojecten wordt al regelmatig aan warmtepompen gedacht.” vertelt Emile Vandenbosch, secretaris van InfoWarmtePomp.be. “Minder goed scoren we op vlak van renovaties, hoewel ook daar zeker mogelijkheden zijn. De Belgische bedrijfssector blijft eveneens achter, terwijl warmtepompen een unieke oplossing kunnen bieden voor specifieke industriële processen. Ook voor de land- en tuinbouw, zorgsector, ICT-markt,… bestaan er heel wat interessante toepassingen. Daarom bundelen leveranciers en invoerders momenteel de krachten. Onze associatie telt 30 invoerders. Zij bieden ongeveer 40 verschillende merken aan. We focussen ons momenteel vooral op het beheer van een interessante infowebsite, het actief houden van onze Facebookpagina en het regelmatig verzenden van persberichten.”

Energiebeleid

De beperkte populariteit van warmtepompen kent volgens InfoWarmtePomp.be toch nog enkele andere oorzaken. De manier waarop de technologie momenteel aan de man gebracht wordt is voor verbetering vatbaar. Daarnaast stelt de organisatie zich grote vragen bij het huidige energiebeleid in ons land.

“Onze overheden verklaren zich steevast enthousiaste voorstanders van hernieuwbare energie. België heeft zich op Europees vlak tevens volmondig geëngageerd om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig om alle mogelijke toepassingen van hernieuwbare energie te ondersteunen.

Vooral warmtepompen (en zonneboilers) worden opvallend stiefmoederlijk behandeld. De beperkte groei van onze markt is dan ook helemaal niet in overeenstemming met het potentieel dat deze technologie heeft op het vlak van hernieuwbare energie en vermindering van CO2-uitstoot. Onze elektriciteit kost te veel in verhouding tot fossiele brandstoffen en de huidige EPB-berekening discrimineert warmtepompen.” klinkt het bij InfoWarmtePomp.be.

Meer info

Op www.InfoWarmtePomp.be kan je uitgebreide – niet-merkgebonden – informatie verzamelen. Wil je nog meer weten? Op Batibouw zullen heel wat specialisten hun standje opzetten.

Bron en foto: InfoWarmtePomp.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.