We gebruiken vandaag slechts 4,4% van het zonnepotentieel van onze daken

Op onze Vlaamse daken zou 95,6% meer zonne-energie opgewekt kunnen worden dan nu het geval is. Dat stelde het Vlaams Energieagentschap vast op basis van een recente analyse van de zonnekaart

Analyse zonnekaart

Volgens het energieplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein moet er tegen eind 2020 een totaalvermogen van 3.700 MW aan zonnepanelen liggen in Vlaanderen. Uit een recente studie van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat dit zeker haalbaar is. De Vlaamse daken zouden immers ruim 57.000 MW aankunnen. Het agentschap deed een beroep op de data van de zonnekaart om dit potentieel te bepalen. Daarop vind je voor elk gebouw een inschatting van de mogelijke hoeveelheid op te wekken zonne-energie terug. De onderzoekers vergeleken dat potentieel met het vermogen van de zonnepanelen die momenteel al op onze daken liggen. Zij namen daarbij enkel de meest geschikte dakdelen in rekening (waar over minstens 5 m² een zoninstraling van meer dan 1000 kWh/m²/jaar opgemeten werd).

Lokaal potentieel en concrete benuttingsgraad niet op 1 lijn

Vandaag realiseert Vlaanderen met ruim 2.500 MW aan geplaatste zonnepanelen slechts 4,4% van het zonnepotentieel. De doelstelling om tegen 2020 3.700 MW te produceren, behalen we reeds als we 6,5% zouden benutten. Het grootste potentieel vinden we in centrumsteden. Van alle provincies biedt West-Vlaanderen de meeste mogelijkheden. Maar dat vertaalt zich momenteel nog niet evenredig in de benuttingsgraad van de daken.

Top 10 gemeenten waar het zonnepotentieel van de daken het best benut wordt* (benuttingsgraad in %)

  • Dilsen-Stokkem (10,5%)
  • Opglabbeek (10,4%)
  • Wijnegem (10,3%)
  • Heusden-Zolder (10,0%)
  • Lommel (8,8%)
  • Hechtel-Eksel (8,0%)
  • Niel en Nieuwerkerken (7,9%)
  • Diepenbeek (7,7%)
  • Kinrooi (7,6%)

*Om dit aandeel te bepalen, werden de cijfers van de netbeheerders gecorrigeerd: alle gekende installaties met een vermogen groter of gelijk aan 750 kW die rechtstreeks op de grond geplaatst zijn, werden uit de telling geschrapt.

In sommige steden en gemeenten wordt duidelijk al meer geïnvesteerd in zonnepanelen dan in andere. Op provincieniveau is Limburg (met gemiddeld 6,6%) de absolute koploper wat de benuttingsgraad betreft. Nagenoeg alle Limburgse steden en gemeenten doen het beter dan het Vlaams gemiddelde. Dat geldt ook voor 60% van de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen waar in totaal 4,6% van de daken benut wordt. In Oost-Vlaanderen (4,1%), Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (3,8%) is het net omgekeerd. Daar blijven zes tot bijna acht op de tien steden en gemeenten onder het gemiddelde.

Top 3 zonnegemeenten per provincie (benuttingsgraad in %)

ProvincieNr. 1Nr. 2 Nr. 3 
    
Limburg (6,6%)Dilsen-Stokkem (10,5%)Opglabbeek (10,4%)Heusden-Zolder (10,0%)
Antwerpen (4,6%)Wijnegem (10,3%)Niel (7,9%)Meerhout (7,4%)
Oost-Vlaanderen (4,1%)Temse (7,5%)Beveren (6,9%)Buggenhout (5,8%)
Vlaams-Brabant (3,8%)Bekkevoort (7,2%)Begijnendijk (6,0%)Zoutleeuw (5,8%)
West-Vlaanderen (3,8%)Waregem (6,6%)Harelbeke (6,3%)Anzegem (5,9%)

De zonnekaart is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap (VEA) in samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) binnen de Beeldverwerkingsketen Vlaanderen.

Bron: Kabinet Tommelein

Foto: © Scott Webb

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.