Energieaudit voor grote ondernemingen in Brussel

Nieuw besluit energieaudit voor grote ondernemingen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen integreerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de energieaudit in de milieuvergunning van grote ondernemingen.

Het nieuwe besluit betreffende de energieaudit van grote ondernemingen werd gepubliceerd op 27 december 2016.

In 2 stappen

Het besluit treedt in werking in 2 stappen.

Vanaf de publicatie

  • Verplichting voor grote ondernemingen om elke 4 jaar een energieaudit uit te voeren en de eerste audit uiterlijk op 31 december 2017 aan het Instituut te bezorgen.
  • Verplichting voor grote ondernemingen die ook grootverbruikers zijn om het actieplan van de audit uit te voeren. 

Vanaf 01 januari 2018

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de audit van de milieuvergunning. De audit wordt verplicht bij de aanvraag voor een milieuvergunning voor:

  • industrieën die meer dan 0,1 PJ primaire energie verbruiken;
  • handelszaken waarvan de verkoopslokalen – en de lokalen die aan de verkoopslokalen grenzen en als warenopslagplaats dienen – een totale oppervlakte hebben die groter is dan 1.000 m² (rubriek 90 van de ingedeelde inrichtingen van de milieuvergunning), die meer verbruiken dan de drempels opgenomen in bijlage 1 voor de handelszaken. 

Meer info :

Energieaudit voor de grote ondernemingen: wat er verandert in Brussel
De energieaudit

datum: 20 januari 2017
bron: http://www.leefmilieu.brussels/

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.