Nieuwe energiecentrale E-Wood zet houtafval om in energie

Op de Indaver-site in Doel gaat de nieuwe energiecentrale E-Wood voortaan niet-recycleerbaar houtafval omzetten in energie. Die energie krijgt de vorm van elektriciteit of stoom.

E-Wood zal jaarlijks 180 000 ton houtafval kunnen verwerken. Het gaat om houtafval dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecycling zoals behandeld houtafval of houtig materiaal uit composteringsinstallaties.

De bouw van de installatie startte in 2020 en ging gepaard met een investering van 95 miljoen euro. De nieuwe installatie biedt werk aan een vijftiental nieuwe medewerkers.

Stoomnetwerk

De opslag en verwerking gebeuren in een overdekte hal. Het houtafval wordt thermisch verwerkt in een wervelbed-installatie met intensieve rookgasreiniging. Als warmtekrachtkoppeling produceert de installatie zowel warmte als stroom. E-Wood heeft een energiecapaciteit van 71 MW. Via een turbine kan tot 20 MW elektriciteit worden geleverd.

De verbrandingsprocessen leveren energie op onder de vorm van stoom en elektriciteit. De stoom wordt via het stoomnetwerk Ecluse rechtstreeks geleverd aan bedrijven in de Waaslandhaven. Die bedrijven kunnen vervolgens hun gasgestookte ketels afkoppelen en besparen op fossiele brandstoffen. De opgewekte elektriciteit gaat naar het hoogspanningsnet van Elia.

Minder fossiele brandstoffen

Doordat de nieuwe energiecentrale warmte en elektriciteit produceert uit een hernieuwbare bron, wordt energieproductie uit fossiele brandstoffen vermeden. Die vermeden uitstoot komt overeen met de vermeden CO2-uitstoot van 45 windturbines.

E-Wood kreeg een onderkomen op de Indaver-site in Doel, geëxploiteerd door Indaver en Veolia. Op die site bevindt zich nog andere infrastructuur voor energieproductie waaronder 3 turbines (totaal 85 MW) en een stoomleiding voor 160 MW hogedruk-processtoom.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.