Epson green report

Epson publiceert duurzaamheidsrapport ‘Green Choice’

Epson heeft zijn duurzaamheidsrapport ‘Green Choice’ gepubliceerd. Het niet-financiële rapport telt 48 pagina’s en biedt uitgebreide informatie over de duurzaamheids- en MVO-maatregelen die Epson heeft genomen binnen al zijn bedrijfsactiviteiten in de EMEA-regio. 

In de loop van 2020 heeft Epson aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het afstemmen van zijn bedrijfsactiviteiten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, een verbintenis die Epson is aangegaan na het akkoord van Parijs van 2016 en het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC).

Belangrijke hoogtepunten van het rapport zijn:

  • Epson heeft een EcoVadis Platina beoordeling voor duurzaamheid behaald, wat betekent dat het bedrijf voldoet aan de hoogste normen voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, ethiek en duurzame inkoop. Deze prestatie plaatst Epson in de top 1% van de bedrijven in zijn branche.
  • De uitstoot van broeikasgassen per werknemer is met 8,56% afgenomen.
  • Scope 1- en 2-emissies zijn met 18% afgenomen (gelijk aan 485.753 ton CO2).
  • Epson heeft 23.700 ton aan materiaal gerecycled, waaronder batterijen, papier, hout, plastic en afgedankte elektrische apparatuur.
  • Epson gebruikt nu 100% hernieuwbare energie in al zijn eigen gebouwen.
  • Epson heeft een potentiële besparing van 1,1 miljoen ton aan op kunststof gebaseerde verbruiksmaterialen gerealiseerd door de verkoop van meer dan 50 miljoen EcoTank-printers zonder cartridge.
  • Epson betrok meer dan 11.000 studenten van alle leeftijden bij het programma ‘New Horizons’, waarbij jonge mensen kennismaakten met duurzame technologie en werden aangemoedigd om hun carrièredoelen te bereiken.
  • Epson heeft zich aangemeld als technologiepartner voor het implementatieprogramma Smart Sustainable Cities van de Verenigde Naties, gericht op het gebruik van technologie om duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in steden over de hele wereld te bereiken.

Kazuyoshi Yamamoto, president van Epson Europe, voegt daaraan toe: “Het Green Choice-rapport van Epson biedt onze klanten de zekerheid dat we alle beschikbare maatregelen nemen om duurzaamheid te realiseren in al onze Europese bedrijfsactiviteiten.”

Duurzaamheid zit in ons DNA; het is onderdeel van alles dat we doen. Het gaat om het voortdurend aanpakken en verbeteren van elk aspect van onze wereldwijde voetafdruk, van onze productie en distributie tot het gebruik van hulpbronnen en het gedrag van onze mensen.”

“Samenwerken met onze klanten is mijn passie; het begrijpen van hun behoeften en luisteren naar hun inbreng is essentieel. We streven immers voortdurend naar verbetering van ons aanbod. Het Green Choice-rapport biedt onze klanten de garantie dat Epson duurzaamheid en de toekomst van onze planeet bijzonder serieus neemt.”

“Ieder van ons kan een groene keuze maken. Nu we samen geconfronteerd worden met de uitdagingen van het ‘nieuwe normaal’, moeten we allemaal nog harder werken om de juiste keuzes te maken en een duurzamere toekomst voor onze mensen en onze planeet te creëren.”

Henning Ohlsson, directeur MVO en duurzaamheid bij Epson Europe, voegde hieraan toe: “Ons Green Choice-rapport gaat over het maken van de juiste keuze voor onze toekomst. De vraag naar groenere producten en diensten is nog nooit zo groot geweest, en dit geldt vooral voor de jongere generaties die de toekomst met reële zorgen en angst tegemoetzien. Hun passie voor duurzaamheid dwingt bedrijven om veranderingen door te voeren en dat is een goede zaak.  Merken die hun waarden niet delen of die niet hetzelfde gevoel van urgentie tonen, hebben op de lange termijn geen toekomst.”

“Epson is volledig toegewijd aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ze zijn geïntegreerd in onze plannen voor de middellange en lange termijn; ze dienen als een kompas voor ons bedrijf en bepalen de richting voor al onze duurzaamheidsinitiatieven. Ons Green Choice-rapport laat nauwkeurig en transparant zien hoe we onze toewijding aan een duurzame toekomst op lange termijn blijven waarmaken.”

“We hebben nog veel werk te verrichten. Zowel als bedrijf en als individuen moeten we laten zien dat we toegewijd, verantwoordelijk en transparant zijn. Bij Epson zetten we ons in voor ethisch leiderschap en goed bestuur door middel van op waarde gebaseerde strategieën en positieve initiatieven voor een duurzaam bedrijf in een betere wereld.”

Het Green Choice-rapport van Epson vind je hier.

Meer artikels over duurzaamheidsrapportage.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.