ESA’s European Space Security and Education Centre in Redu, Belgium
(Beeld: ESA’s European Space Security and Education Centre in Redu, Belgium)

ESA en NASA bundelen krachten om klimaatverandering te begrijpen

Klimaatverandering is een belangrijke milieu-uitdaging waarmee de wereldbevolking vandaag wordt geconfronteerd. Om dit probleem aan te pakken, hebben beleidsmakers niet alleen accurate informatie nodig over hoe onze wereld nu verandert, maar ook voorspellingen over wat er in de toekomst kan gebeuren.

Een gedegen kennis van hoe de aarde zich als één systeem gedraagt, vormt de basis voor dit alles – en de stukjes van deze complexe puzzel zijn grotendeels afkomstig van satellieten die in een baan om onze planeet draaien.


Om ervoor te zorgen dat de gegevens van aardobservatiesatellieten zo goed mogelijk worden gebruikt, de wetenschap ten goede komen en uiteindelijk de mensheid zo veel mogelijk voordeel opleveren, hebben het ESA en de NASA een strategisch partnerschap voor aardwetenschap en klimaatverandering gesloten.

Toni Tolker-Nielsen, waarnemend directeur aardobservatieprogramma’s van het ESA: “We zijn nu al getuige van de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld in de vorm van stijgende temperaturen, een stijgende zeespiegel, smeltend ijs en ontdooiende permafrost. Zowel het ESA als de NASA beschikken over uitstekende instrumenten en deskundigheid om de aardwetenschappen vooruit te helpen, dus door samen te werken zullen we veel meer kunnen bereiken.

Het partnerschap werd geformaliseerd met een intentieverklaring tussen de directeur-generaal van het ESA, Josef Aschbacher, en NASA’s administrateur, Bill Nelson. Het doel is de weg te effenen voor een wereldwijd antwoord op de klimaatverandering, door de aarde en haar omgeving te monitoren met hun gecombineerde inspanningen op het gebied van aardwetenschappelijke waarnemingen, onderzoek en toepassingen.

“Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die alle hens aan dek vergt en om actie vraagt – nu,” aldus NASA Administrator Bill Nelson. “NASA en ESA nemen het voortouw in de ruimte en bouwen aan een ongekend strategisch partnerschap op het gebied van aardwetenschappen. Deze overeenkomst zal de norm bepalen voor toekomstige internationale samenwerking en zal de informatie opleveren die zo essentieel is om de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken en om de meest dringende vragen in de aardwetenschap te helpen beantwoorden en aan te pakken ten voordele van de Verenigde Staten, Europa en de wereld.”

Dit is niet de eerste keer dat ESA en NASA hun krachten bundelen. Zo werkten ESA- en NASA-teams samen aan veldcampagnes in het Noordpoolgebied om hun respectieve CryoSat- en ICESat-missies te valideren. Zij werken ook samen en met andere partners aan de onlangs gelanceerde Copernicus Sentinel-6-missie, een nieuwe missie om de langetermijngegevens over de stijging van het zeeniveau uit te breiden.

In mei kondigde de NASA het Earth System Observatory aan, dat een nieuwe reeks op de aarde gerichte missies zal ontwerpen om belangrijke informatie te verschaffen voor het sturen van inspanningen in verband met klimaatverandering, het beperken van rampen, het bestrijden van bosbranden en het verbeteren van landbouwprocessen in real time. De gezamenlijke intentieverklaring vormt een aanvulling op de lopende activiteiten voor de Observatiepost voor het aardsysteem.

Bovendien werken ESA en NASA momenteel aan een nieuwe zwaartekrachtmissie om nieuw licht te werpen op essentiële processen van het aardsysteem, zoals de watercyclus. De missie zal bijvoorbeeld water op verschillende plaatsen, zoals onder de grond en in de oceanen, “wegen” om de verdeling en het transport van watermassa’s te begrijpen.

Via het nieuwe strategische partnerschap zullen het ESA en de NASA nieuwe manieren van samenwerking verkennen en ontwikkelen, synergieën tussen hun activiteiten tot stand brengen, coördineren en samenwerken op het gebied van belangrijke strategische programmatische, wetenschappelijke en beleidsbelangen, en processen vaststellen om efficiënter en sneller samen te werken.

Josef Aschbacher: “Zonder twijfel is de ruimte de beste plaats om de klimaatverandering te meten en te monitoren, maar de krachten bundelen is ook essentieel om dit mondiale probleem aan te pakken. Daarom is de overeenkomst die tussen onze organisaties is gesloten zo cruciaal. Ook de timing is belangrijk, met name met het oog op de klimaatconferentie COP26 later dit jaar, waar we de kans hebben om de ruimtevaart nog meer tot een integraal onderdeel van de oplossing te maken als het gaat om het beperken van de klimaatverandering.”

Meer ecoTips artikels over klimaatverandering

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.