EU op schema om 20% van verbruik uit hernieuwbare bronnen te halen

Een nieuw rapport van de EU schetst de vooruitgang die in 2018 en 2019 is geboekt bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen sinds 2005 in de EU als geheel en op land-, markt- en technologisch niveau. Het rapport toont dat het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de EU nog steeds in overeenstemming is met het traject om de doelstelling om in 2020 20% van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare bonnen te halen, te behalen – hoewel we al 2021 zijn, kennen we de cijfers van 2020 nog niet. Wel opvallend: de verbranding van biomassa zorgt voor meer schadelijke emissies en de transportsector behaalt haar streefdoel van 10% groene energie tegen 2020 niet. 

Het rapport, gecoördineerd door VITO/EnergyVille, is gebaseerd op door lidstaten aan Eurostat verstrekte gegevens en vroegtijdige schattingen van het Europees Milieuagentschap. Hoewel op schema, moeten landen toch nog meer prioriteit geven aan de inzet van hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van hun energiemix en investeren in het verbeteren van de energie-efficiëntie, zeker in het kader van het herstel na corona. 

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis