Meningen verdeeld in stemming energiebesparingsbeleid

Op 28 november vond in het Industrie Comité (ITRE) van het Europees Parlement een stemming plaats over het Europese energiebesparingsbeleid. De meningen over de stemming en de voorliggende plannen, zijn verdeeld. Dat resulteerde in een stemming van 33 VOOR, 30 TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN. Een erg nipte overwinning voor een strikter energie-efficiëntiebeleid in Europa.

De plenaire stemming is voorzien in januari.

De Energy Saving Pioneers, een coalitie van meer dan 30 bedrijven actief in België, had er nochtans geen goed oog in. Ze vreesden dat er zou gekozen worden voor de aangevoerde amendementen en dat het energie-efficiëntiebeleid van Europa erg verzwakt uit de strijd zou komen. Maar niet dus.

Beleid energie-efficiëntie doortrekken naar 2030

De Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (EED) biedt een kader voor het Europees en Vlaams energiebesparingsbeleid. De Richtlijn geeft aan hoeveel en hoe energie te besparen tegen 2020. Momenteel ligt een herziening van deze richtlijn voor in het Europees Parlement om het energiebesparingsbeleid door te trekken naar 2030.

Op 28 november ging ITRE Comité dus akkoord met een ambitieus energiebesparingsbeleid met een bindende energie-efficiëntiedoelstelling van 40% tegen 2030 en ook nationale doelstellingen.

COGEN Europe, dat de belangen van de WKK-organisaties en bedrijven in Europa verdedigt, toonde zich tevreden met dit resultaat:

“COGEN Europe verwelkomt het resultaat van de stemming over de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn door het Comité Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP). Dit is een goede stap op weg naar het waarborgen van een hoge ambitie op het gebied van energie-efficiëntie aan zowel vraag- als aanbodzijde-energie, waaronder warmtekrachtkoppeling als een belangrijke maatregel voor energie-efficiëntie. Bezorgdheid blijft echter over het recht krijgen van de primaire energiefactor.

Het is van cruciaal belang om de initiële Energy Efficiency Directive (EED) -doelstelling te versterken om energie-efficiëntie te brengen in alle fasen van de energiewaardeketen, van productie, transmissie en distributie tot definitief gebruik: warmtekrachtkoppeling is een belangrijke maatregel voor energie-efficiëntie en levert vandaag 17% van de EU-doelstelling voor energie-efficiëntie voor 2020 en 25% van de CO2-emissiereductiedoelstelling voor de EU. De stemming van vandaag is een stap in de goede richting voor het erkennen van de waarde van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 2030 door de lidstaten toe te staan ​​rekening te houden met energiebesparingen van maatregelen aan de aanbodzijde zoals warmtekrachtkoppeling bij het nakomen van hun verplichtingen inzake energie-efficiëntie en erkent verder dat warmtekrachtkoppeling de zekerheid van de warmtevoorziening in belangrijke sectoren levert.”

Hernieuwbare energie stemming

Dezelfde dag stemde ITRE ook over de hernieuwbare energie directive. Daar zijn de waarnemers minder positief over het aangenomen resultaat vermits er geen bindende doelstellingen voor de landen opgenomen zijn in het rapport. Bovendien wordt uitgegaan van 35% hernieuwbare energie, wat het absolute minimum is dat Europa moet halen om zijn toezeggingen in verband met het klimaatakkoord te kunnen halen.

(het decembernummer van ecoTips heeft als focus ‘duurzame energie’; een abonnement afsluiten doe je via de abonnementenpagina)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.