EU EV elektrische auto

Europees akkoord over nul-emissiedoelstelling voor nieuwe auto’s en bestelwagens in 2035

Het Europees Parlement en de Europese raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de herziene CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen.

De Europese onderhandelaars hebben een akkoord bereikt met de lidstaten over het voorstel van de Europese Commissie om tegen 2035 tot emissievrij wegvervoer te komen. Voertuigen met een verbrandingsmotor (benzine- en dieselwagens maar ook hybride auto’s) mogen dan niet langer verkocht worden.

Dit is het eerste akkoord dat bereikt wordt binnen het ‘Fit for 55’-pakket – tegen 2035 moet de Europese uitstoot met 55 procent naar beneden ten opzichte van 1990 om tegen 2050 helemaal te verdwijnen. Ursula von der Leyen noemt het akkoord op Twitter een “cruciale mijlpaal” om de klimaatdoelstelling van 2030 te halen die bovendien “het Europese leiderschap op het vlak van innovatie, industrie en technologie zal stimuleren.”

Duidelijk signaal

In de aanloop naar de VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) in november is de deal een duidelijk signaal dat de EU concrete wetten wil om de meest ambitieuze doelstellingen van de EU-klimaatwetgeving te bereiken.

Rapporteur Jan Huitema van de Europese Renew-fractie: “Met deze doelstellingen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Bovendien wordt de aanschaf en het rijden in emissievrije auto’s goedkoper voor de consument. Ik ben blij dat we vandaag een akkoord met de Raad hebben bereikt over een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 en een 100 procent-doelstelling voor 2035 hebben gesteund. Dit is cruciaal om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en schoon rijden betaalbaarder te maken.”

Overgang financieren

Volgens de overeenkomst moet de bestaande EU-financiering worden ingezet voor de overgang naar emissievrije voertuigen en aanverwante technologieën. Die moet aangewend worden voor kmo’s in de toeleveringsketen van de automobielsector en naar kwetsbare regio’s en groepen. Een andere maatregel is een hogere benchmark om de verkoop van emissievrije en emissiearme voertuigen te stimuleren en betaalbaarder te maken. Fabrikanten met kleinere productievolumes (1.000 tot 10.000 nieuwe auto’s of 1.000 tot 22.000 nieuwe bestelwagens) krijgen een jaar uitstel – tot eind 2035.

Tegen eind 2025, en vervolgens elke twee jaar, gaat de Commissie een verslag publiceren om de vooruitgang qua emissievrij wegvervoer te evalueren. Dit verslag moet dan betrekking hebben op de gevolgen voor consumenten en voor de werkgelegenheid, de vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie, de betaalbaarheid van emissievrije en emissiearme voertuigen en de markt voor tweedehands voertuigen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.