Geert Bourgeois tijdens het debat over een koolstofprijs (beeld: EP/Philippe Buissin)
EP Plenary session - A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism - Geert Bourgeois tijdens het debat over een koolstofprijs (beeld: EP/Philippe Buissin)

Europees Parlement stemt voor koolstofprijs op bepaalde EU-import [VIDEO]

Op woensdag 10 maart 2021 nam het Europees Parlement een resolutie aan voor een met de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, beter gekend als CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Dit ging met 444 stemmen voor, 70 tegen en 181 onthoudingen.

De resolutie onderstreept dat de hogere klimaatdoelen van de EU niet moeten leiden tot ‘koolstoflekkage’. De wereldwijde inzet voor het klimaat is er niet bij gebaat als EU-productie verschuift naar niet-EU-landen met lagere uitstootregels.

De Europarlementariërs steunen daarom een koolstofprijs op bepaalde geïmporteerde goederen van buiten de EU, wanneer deze landen niet ambitieus genoeg zijn in de aanpak van klimaatverandering. Hiermee wordt een wereldwijd gelijk speelveld gecreëerd en worden EU- en niet-EU-industrieën gestimuleerd om decarbonisatie te bevorderen in lijn met het Parijsakkoord.

De leden benadrukken dat het gaat om een systeem dat verenigbaar is met de WTO en niet misbruikt mag worden om protectionisme in de hand te werken. Het moet daarom ontworpen worden om specifiek de klimaatdoelen te halen. Inkomsten moeten gebruikt worden als deel van de eigen middelen om de doelen van de Green Deal te steunen met de EU-begroting.

Emissiehandelssysteem hervormen

Het nieuwe systeem moet onderdeel zijn van een bredere EU-industriestrategie en moet de import van alle producten onder het EU-emissiehandelssysteem omvatten. De Europarlementariërs voegen hieraan toe dat het systeem al vanaf 2023, en na een effectbeoordeling, de elektriciteitssector en energie-intensieve industriële sectoren zoals cement, staal, aluminium, olieraffinage, papier, glas, chemische stoffen en meststoffen moet omvatten. Deze sectoren blijven aanzienlijke gratis emissierechten krijgen en zijn nog steeds goed voor 94 % van de industriële emissies van de EU.

De leden voegen eraan toe dat het koppelen van de koolstofprijs in het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens aan de prijs van EU-emissierechten onder het emissiehandelssysteem beter werkt tegen koolstoflekkage. Zij onderstrepen echter dat het nieuwe mechanisme niet mag leiden tot dubbele bescherming voor EU-installaties.

Rapporteur Yannick Jadot (Groenen/VEA, FR) zei na de stemming:

“Het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is een grote kans om problemen rond klimaat, industrie, werkgelegenheid, veerkracht, soevereiniteit en verhuizingen te vereenzelvigen. We moeten stoppen naïef te zijn en een gelijke koolstofprijs op producten in te stellen, of deze nou gemaakt worden binnen of buiten de EU. Zo verzekeren we dat vervuilende sectoren ook deelnemen in de aanpak van klimaatverandering en innoveren richting nul uitstoot. Dit is onze beste kans om onder de 1.5°C opwarming te blijven, terwijl we onze handelspartners richting ambitieuze klimaatdoelen sturen, om zo toegang te krijgen tot de EU-markt.

Wat zijn de volgende stappen?

Naar verwachting presenteert de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2021 een wetgevend voorstel voor het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, als onderdeel van de Europese Green Deal. Daarnaast komt er ook een voorstel over hoe de gegenereerde inkomsten onderdeel worden van de EU-begroting.

Bekijk de conclusie van het debat over CBAM

[iframe allowfullscreen allow=”fullscreen” frameborder=”0″ src=”https://multimedia.europarl.europa.eu/x_I202781-V_v?p_p_state=pop_up&lang=en&autoplay=off” width=”852″ height=”480″]

Meer artikels over Europese koolstoftaks

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.