recht op reparatie

Europees Parlement wil consument ‘recht op reparatie’ geven

Om de Europese economie duurzamer te maken wil het Europees Parlement (EP) hergebruik stimuleren, onder meer door elke consument een ‘recht op reparatie’ te geven. Daarnaast wil het praktijken aanpakken die de levensduur van producten inkorten. De resolutie daarover werd aangenomen met 395 stemmen voor, 94 tegen en 207 onthoudingen en werd inmiddels aan de Europese Commissie bezorgd.

De EP-leden willen niet alleen elke consument in de EU een ‘recht op reparatie’ geven. Reparaties moeten volgens de resolutie ook aantrekkelijker, systematischer en betaalbaarder worden. Dit moet onder meer door garantieperiodes te verlengen, garanties te verlenen voor vervangen onderdelen en door de toegang tot informatie over reparaties en onderhoud te vergemakkelijken.

Universele lader

De EP-leden pleiten ook voor meer steun voor de handel in tweedehandsartikelen. Daarnaast roepen ze op tot het nemen van maatregelen die enerzijds praktijken aanpakken die de levensduur van een product inkorten en anderzijds duurzame productie stimuleren. De EP-leden herhalen hun eis voor een universele oplader om zo het elektronisch afval te verminderen. Ze vragen om een systeem van etikettering voor producten en diensten met informatie over hun duurzaamheid, bijvoorbeeld een gebruiksmeter en duidelijke informatie over de geschatte levensduur van een product.

Om duurzame keuzes van bedrijven en consumenten aan te moedigen, pleiten de parlementsleden voor meer duurzaamheid in overheidsopdrachten en minder vrijblijvende marketing en reclame. Wanneer bijvoorbeeld wordt geadverteerd met milieuvriendelijke eigenschappen, dan moeten er gemeenschappelijke criteria worden toegepast om die bewering te staven, vergelijkbaar met de vereisten om een milieukeurmerk te krijgen. In de resolutie wordt verder opgeroepen om de rol van het EU-Ecolabel te versterken zodat dit meer wordt gebruikt door de industrie en consumenten bewuster worden.

Tot slot bevat de aangenomen tekst voorstellen voor nieuwe regels op het vlak van afvalbeheer en voor het verwijderen van wettelijke obstakels die reparatie, doorverkoop en hergebruik in de weg staan. Dit zal ook de markt voor secundaire grondstoffen ten goede komen.

Aanpakken vroegtijdige veroudering

“We moeten vanaf nu de doelstellingen van de Green Deal hanteren als basis voor een interne markt die inzet op duurzame producten en diensten. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een brede regeling nodig die het mogelijk maken om helder en eenvoudig besluiten te nemen in plaats van steeds kleine technische aanpassingen die getuigen van weinig politieke moed en die verwarrend zijn voor consumenten en bedrijven. Door het aannemen van dit rapport geeft het Europees Parlement een duidelijke boodschap af: geharmoniseerde en verplichte etikettering van levensduur en het aanpakken van vroegtijdige veroudering op EU-niveau is de enige weg voorwaarts”, aldus rapporteur David Cormand (De Groenen/EVA, FR).

Achtergrond

Volgens een Eurobarometer-enquête zou 77% van de Europese burgers apparaten eerder repareren dan ze te vervangen en vindt 79% dat fabrikanten wettelijk verplicht moeten zijn om de reparatie van digitale apparaten of de vervanging van hun afzonderlijke onderdelen te vergemakkelijken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.