Europese bossen steeds meer verstoord

Onze bossen hebben steeds vaker te lijden onder natuurlijke verstoringen, gaande van branden tot schorskevers en schimmels, blijkt uit onderzoek in de hele EU. De oorzaak ligt bij de klimaatverandering.

Bossen zijn van nature blootgesteld aan verstoringen: branden, stormen en allerlei plagen doden bomen en creëren zo ruimte voor jonge exemplaren. Dood hout is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Maar de Europese bossen worden steeds frequenter blootgesteld aan die verstoringen, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit.

Schorskevers en plagen

Uit de analyse blijkt dat alle oorzaken van verstoring zijn toegenomen, waaronder stormen en branden, maar dat schorskevers en andere plagen zoals insecten, ziekten en schimmels de sterkste stijging vertonen.

Gemiddeld verliezen Europese bossen zo’n 52,4 miljoen kubieke meter hout per jaar. Maar in de laatste twintig jaar ligt dat duidelijk een pak hoger: zo’n 80 miljoen kubieke meter, of 16 procent van de totale jaarlijkse houtoogst in de EU. In sommige gebieden ligt het verlies zelfs even hoog.

CO2-uitstoot

Gezien de oorzaken stuk voor stuk gevoelig zijn voor klimaatverandering, verwachten de wetenschappers dat de schade verder zal toenemen. En dat heeft gevolgen voor de klimaatrol die de bossen spelen.

Als bossen sterk verstoord worden, komt immers extra CO2 vrij. Daardoor dreigen de bossen niet langer een opslagvat van CO2 te blijven, maar een extra bron van uitstoot te worden.

Er zijn ook potentiële gevolgen voor de economie, bijvoorbeeld als heel veel hout plots op de markt komt, en voor de biodiversiteit in kwetsbare bosgebieden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.