Internationaal Platform van Insecten voor Voeding en Diervoeder
(Beeld: Internationaal Platform van Insecten voor Voeding en Diervoeder)

Europese insectensector roept op tot de ontwikkeling van EU-regelgevingsnormen voor biologische productie

Het Internationaal Platform van Insecten voor Voeding en Diervoeder (IPIFF) – de Europese koepelorganisatie die belanghebbenden vertegenwoordigt die actief zijn in de productie van insecten voor voeding en diervoeder – heeft zijn contributiedocument uitgebracht over de biologische certificeringsnormen van de Europese Unie (EU) voor insectenkweekactiviteiten.

De recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving op EU-niveau, zoals de aanstaande toelating van verwerkte dierlijke eiwitten van insecten (PAP’s) in pluimvee- en varkensvoer, de eerste toelating van de EU voor nieuwe voedingsmiddelen en de EU-basisnormen voor insectenfrass vormen de afronding van een belangrijk hoofdstuk voor de Europese insectensector.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van al deze stukken wetgeving (d.w.z. met betrekking tot levensmiddelen, diervoeders en frass), kijkt IPIFF uit naar de volgende onmiddellijke prioriteit van de sector – namelijk de totstandbrenging van EU-biologische normen voor insectenkweekactiviteiten. We hebben deze discussienota opgesteld om de aandacht te vestigen op het engagement van de Europese insectensector ten aanzien van de EU Farm to Fork en de doelstellingen van het biologisch actieplan inzake veilige, gezonde en voedzame voedingsmiddelen en diervoeders, in evenwicht met de natuur”, benadrukte de voorzitter van de IPIFF, Adriana Casillas. Aangezien de nieuwe EU-biologiewetgeving naar verwachting in de komende maanden in werking zal treden, “achten wij het noodzakelijk vooruitgang te boeken met wat de eerste EU-biologiewetgeving voor insecten als voedsel en diervoeder kan worden”, vulde de voorzitter van het IPIFF aan.

Biologische beginselen vormen de kern van de insectenteelt. De meeste insectenkwekerijen in de EU vertrouwen op de unieke bioconversie van insecten – zonder gebruik te maken van extra agrochemische stoffen of GGO’s. Insecten voeden zich met een breed scala aan onderbenutte bij- en nevenproducten uit de agrovoedingssector, waarvan de meeste afkomstig zijn van lokale bedrijven, zoals detailhandelaars of ambachtslieden. Nieuwe agrovoedingsactoren, zoals de insectenkweek, kunnen bijdragen tot de opschaling van de biologische sector door onderbenutte nevenstromen te upcyclen – met inbegrip van materialen die afkomstig zijn van biologische productieketens, voor zover beschikbaar. Dergelijke bedrijven zorgen op hun beurt voor de broodnodige inputs van hoge kwaliteit die afkomstig zijn van insecten en die schaars zijn of niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar, zoals eiwitrijke voedings- en voederingrediënten of meststoffen op biologische basis”, aldus Aman Paul, eerste vicevoorzitter van het IPIFF. Daarom zouden sectoren van biologische landbouw – zoals biologische veeteelt, aquacultuur of plantaardige productie – ook baat hebben bij de integratie van insecten en hun afgeleide producten”, vulde Antoine Hubert, tweede vice-voorzitter van het IPIFF, aan.

De prioriteiten die zijn opgenomen in het onlangs gepubliceerde biologische actieplan weerspiegelen dat de Europese insectensector wordt erkend als een van de oplossingen die kunnen bijdragen aan de “van boer tot bord”-doelstellingen voor de biologische productie. Het plan is er met name op gericht het biologische eiwittekort aan te pakken door “de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde voederproteïnen”, zoals insecten, te vergroten. Aangezien insecten deel uitmaken van het natuurlijke dieet van een groot aantal dieren, zoals vissen, pluimvee en varkens, kunnen zij de voeding van deze dieren aanvullen met hoogwaardige eiwitten en relevante micronutriënten (bijv. vitamine B2 en B12).

“IPIFF blijft erop vertrouwen dat de Europese wetgever in de nabije toekomst het werk aan de EU-biocertificeringsnormen voor de insectenkweek zal afronden – met robuuste en realistische normen die de huidige marktrealiteit weerspiegelen”, concludeerde Christophe Derrien, secretaris-generaal van de IPIFF.

Meer ecoTips artikels over insecten

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.