Confocus
Confocus - Confocus

De wijzigingen in Bodemdecreet en Vlarebo

In een halve dag mee met de stand van zaken en de toekomst van de bodemsanering in Vlaanderen

Programma

 09u00

Start van de LIVE webinar (halverwege is een korte pauze voorzien)

Johan Ceenaeme, staf afdeling bodembeheer, OVAM

In de voorbije jaren ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen met gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het bodembeleid. Zo is er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. Voorjaar 2020 staat in het teken van nieuwe standaardprocedures voor het bodemonderzoek, de uitbreiding van de geldigheid van bodemonderzoeken en een regeling voor de onafhankelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige.
In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven. Zo overlopen we de beleidsnota van minister Demir en hebben we aandacht voor de nieuwe uitdagingen ‘diffuse bodemverontreiniging’ en ‘opkomende stoffen’, zoals o.m. PFAS.

 

 12u30

Einde van de LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.