extra natte natuur op 38 plaatsen in Vlaanderen
De Demer is 1 van de rivieren die meer ruimte krijgt in de winter (foto: Adobe Stock)

Extra natte natuur op 38 plaatsen in Vlaanderen

Met het investeringsprogramma Natte Natuur uit de Blue Deal wil de Vlaamse regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken. In oktober 2020 werd een eerste oproep gelanceerd voor lokale hefboomprojecten. Die projecten moeten bijkomende oppervlakte natte natuur creëren door hydrologische ingrepen op verdroogde natuurterreinen of door de inrichting, het herstel, de sanering of de ontharding van terreinen die nu geen natte natuurfunctie hebben.

Dit gebeurt om de infiltratie te bevorderen en het opslaan van water te stimuleren. Er werd een opmerkelijk groot aantal interessante projectvoorstellen ingediend. Uiteindelijk kregen 38 projecten een subsidie, goed voor een totaalsom van 6,2 miljoen euro. Wij pikten er twee uit. 


Kroonwerk Herentals (Herentals)

Het projectvoorstel zet in op het opnieuw inschakelen van oude vestinggrachten in het waternetwerk. Dit deel van de vesten valt samen met de doortocht van de Kleine Nete door het stedelijk gebied Herentals waar de vallei op z’n smalst is. De ingreep moet leiden tot een stevige groenblauwe ader door de sterk bebouwde ruimte. Het project bundelt meerdere aspecten in één geïntegreerd project waarbij netto zo’n 1 ha nieuwe natte natuur ontwikkeld wordt.


Vernatting Peutiebos (Vilvoorde) en Floordambos (Steenokkerzeel) 

Het project Ravaartstraat gaat om een ontharden van een overgedimensioneerde weg in Vilvoorde en Steenokkerzeel ten voordele van natte natuur. De Ravaartstraat verbindt de natuurreservaten Peutiebos (stad Vilvoorde) en Floordambos (gemeente Steenokkerzeel). De bossen zijn ontwikkeld op natte veenbodem. Het afstromen van vervuild wegwater naar de aanliggende natuurgebieden wordt hiermee ook vermeden. 

Alle projecten zijn terug te vinden op de website van het Departement Omgeving. Dit jaar volgt een nieuwe oproep, die je via deze link terugvindt.

Meer artikels over waterbeleid

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.