Febelauto recycleert 97 procent afgedankte voertuigen

Febelauto recycleert 97 procent afgedankte voertuigen

Febelauto vzw, het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, realiseerde in 2015 een uniek record: 97 procent van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte voertuigen werd hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd.

Met een stijging van drie procent ten opzichte van 2014 behaalt Febelauto de nieuwe Europese recyclagedoelstelling voor autoproducenten en -invoerders. Die werd in 2015 opgetrokken van 85 naar 95 procent.

 

Circulair businessmodel

De Europese Commissie publiceerde in 2015 haar Circulaire Economie Pakket, een plan om te evolueren naar een economie waarin producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden en grondstoffen hun waarde behouden. En daarin heeft Febelauto een belangrijke rol te spelen. Via erkende centra en geavanceerde postshreddertechnologie kan het een schat aan grondstoffen recupereren.

In ecoTips ‘ecodesign’ van september lees je meer over duurzaam materialengebruik. Geen abonnement?

Bestel dit nummer voor 19 euro, excl. BTW. Vul hier het formulier in en we sturen je een exemplaar op met de post.

Liever online lezen? Ook dat kan. Voor 14 euro, excl. BTW, krijg je van ons toegang tot een digitale versie van het nummer. Aanmelden kan via hetzelfde formulier.

 

Europese top in autorecyclage

De recyclagecijfers van ons land behoren al jaren tot de beste in Europa. Al in 2014 slaagden enkele door Febelauto erkende centra erin om 95 procent van de ingezamelde materialen te recycleren. In 2015 zette deze positieve trend zich door. Deze goede cijfers zijn te danken aan de volgehouden inspanningen van de erkende centra: 115 van de 127 centra slaagden erin om minstens 95 procent te recycleren. Voor 65 centra was dit zelfs meer dan 97 procent.

 

Innovatie

België bouwde de voorbije jaren aan een technologische voorsprong. Recent ontving één van de verwerkingsoperatoren een award voor het ‘MIN+’-proces, een innovatieve methode om de minerale fractie in shredderresidu te concentreren en zuiveren. Via dit proces wordt een kunstmatige zandsoort bekomen die als secundaire grondstof gebruikt kan worden voor bouwtoepassingen.

De vernieuwingen in de autosector vormen een stevige uitdaging. Febelauto moet meegroeien met de evoluties rond mobiliteit en de technologische veranderingen, zoals de opkomst van elektrische en hybride voertuigen. Een waardeketen met nieuwe materialen zal ook de rol van recyclage-operatoren wijzigen.

 

Inzamelcijfers moeten omhoog

In schril contrast met het recyclagepercentage blijven de inzamelcijfers fors dalen. In 2015 registreerde Febelauto 107.425 autowrakken, een terugval van 15 procent ten opzichte van 2014. Nog teveel afgedankte voertuigen komen dus niet in erkende centra terecht. Daarom blijft Febelauto haar strijd tegen oneerlijke concurrentie van illegale centra verderzetten.

Door het transport van voertuigen – ook dat van wrakken – beter op te volgen en efficiënter te controleren, moet het voor alle betrokken partijen makkelijker worden om wrakken naar erkende centra door te sturen. Via een gesloten traceerbaarheid kunnen afgedankte voertuigen permanent opgespoord worden.

Meer cijfers in het jaarverslag van Febelauto.

 

 

Bron: Febelauto vzw
Datum: 13-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.