Febelauto_batterij_elektrische_vrachtwagen

Febelauto zet in op recyclage van elektrische hoogspanningsbatterijen in bussen en vrachtwagens

Febelauto speelt in op de nieuwe Europese batterijregelgeving om de vrachtwagen- en busmerken te sensibiliseren voor een veilige en milieuvriendelijke recyclage van hun elektrische en hybride voertuigen. Die regels treden vanaf vanaf 18 februari 2024 in voege. Febelauto nodigt alle stakeholders op 11 december uit om hierover een manifest te ondertekenen.

Batterijen spelen een cruciale rol in de energietransitie en kunnen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, aldus een persbericht van de beheerorganisatie. Europa erkent dit en introduceerde deze zomer een nieuwe verordening met regels voor een veilig en milieuvriendelijk beheer van batterijen, de ‘Battery Regulation’. De richtlijn gaat een stuk verder dan de vorige uit 2006 en de daarop gebaseerde Milieubeleidsovereenkomsten (MBO) op Gewestelijk niveau. Sinds 2019 neemt beheerorganisaie Febelauto deze producentenverantwoordelijkheid op in naam van intussen 21 Belgische fabrikanten en invoerders van personen- en bestelwagens. Met 58 aangesloten automerken vertegenwoordigt Febelauto 98,4 procent van de op de Belgische markt gebrachte elektrisch en hybride voertuigen.

stroomversnelling

“2020 en 2021 waren duidelijk nog overgangsjaren”, zegt Catherine Lenaerts, Directeur van Febelauto. “In 2022 kwamen we in een stroomversnelling. Sinds de laatste 2 jaar hebben we op de Belgische en Luxemburgse markt al meer dan 8.000 afgedankte HEV-baterijen en modules verwerkt of omgerekend 190 ton”. 21 procent van de door Febelauto opgehaalde HEV-batterijen worden hergebruikt in de vorm van second life-toepassingen en 79 procent gaat naar recyclage. Hiermee behaalt Febelauto vlot het recyclagerendement van minstens 50 procent dat werd opgelegd door de MBO’s. De nieuwe Europese ‘Battery Regulation’ legt de lat merkelijk een stuk hoger. Het recyclagepercentage van HEV-batterijen moet omhoog en er wordt voor het eerst aandacht besteed aan de volledige levensloop: van de productie van een batterij tot einde levensduur.

De maatregelen gaan ver, zo blijkt. Alle batterijen moeten vanaf 2027 een zogenaamd ‘Batterijpaspoort’ hebben. Daarin is alle informatie over de batterij digitaal terug te vinden. Op die manier focust Europa op een verminderde afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en garanderen ze een verantwoorde omgang met batterijen van productie tot aan het einde van de rit. Febelauto bereidt zich nu volop voor op deze veranderingen en wil ook de fabrikanten en invoerders van vrachtwagens en bussen bij haar inspanningen betrekken. Want ook de sector van het zware wegtransport evolueert snel van fossiel naar elektrisch of hybride.

Zwaar vervoer

“Nu al rijden er meer en meer elektrische bussen en vrachtwagens rond, waarvan de batterijen gemiddeld 7 jaar meegaan. Als we ervan uitgaan dat na 2030 alle bussen en steeds meer vrachtwagens elektrisch of hybride zullen rijden, gaan er jaarlijks heel wat bijkomende batterijen beschikbaar zijn voor recycling,” legt Catherine Lenaerts uit. Elektrische en hybride vrachtwagens en bussen zijn vaak uitgerust met lithium-ion batterijen. De inzameling en verwerking ervan dient volgens strikte procedures te gebeuren, want ze hebben een complexe chemische samenstelling en staan onder een zeer hoge elektrische spanning. Bovendien zijn die batterijen groot en zwaar en moeten veiligheidsprocedures worden gerespecteerd.

lees ook

Europese batterij-producenten trekken aan alarmbel

Ook al kunnen grote hoogspanningsbatterijen perfect worden gerecycleerd, het is niet altijd de beste oplossing. Febelauto streeft in eerste instantie naar circulaire toepassingen voor al de ingezamelde batterijen. Accu’s die niet meer geschikt zijn als EV-batterij voor bussen en vrachtwagens kunnen nog prima dienstdoen als opslagmiddel voor energie afkomstig van duurzame bronnen zoals windmolens of zonnepanelen. De CO2-impact van een tweedehandsbatterij is 80 procent kleiner dan wanneer je een nieuwe zou gebruiken. Om de ontwikkelingen in de kijker te zetten, nodigt Febelauto de bus- en vrachtwagenmerken uit op het ‘Circular Electric Truck & Bus’-event dat plaatsvindt op maandag 11 december 2023 in Beringen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.