FEBEM wordt GO4CIRCLE

Brussel, 23 juni 2016 – In het bijzijn van minister Schauvliege onthulde de federatie van bedrijven voor milieubeheer (FEBEM) haar nieuwe naam: GO4CIRCLE. De naamsverandering vormt het sluitstuk van een hele wijzigingsoperatie die de federatie de afgelopen tien jaar heeft ondergaan, en is tegelijk ook een nieuw begin. Met deze nieuwe naam wil de federatie haar intentie om de circulaire economie in dit land mee vorm te geven extra kracht bijzetten.

Minder afval, meer hergebruik

Het begrip Circulaire Economie komt steeds vaker op het voorplan. Begin 2016 lanceerde Europa haar Circular Economy Package die producenten in allerhande sectoren verplicht om materialen die einde levensduur zijn op een nuttige manier te kunnen recycleren. Het nieuwe model werd ook al door de Vlaamse Regering naar voren geschoven als een van dé innovatiepolen voor 2050. Bedrijven zullen de komende jaren dus flink moeten nadenken over hoe ze hun producten van de restafvalberg kunnen houden.

Afvalsector kiest resoluut voor circulaire economie

Volgens Werner Annaert, Algemeen Directeur van GO4CIRCLE, kunnen bedrijven uit de huidige afval- en recyclagesector hierin een cruciale rol spelen. “Onze leden hebben de kennis, de installaties en de ervaring om bedrijven te helpen de kringloop te sluiten. En daar willen wij als federatie mee onze schouders onder zetten, samen met meer dan 200 privaatrechtelijke bedrijven.”

Minister Joke Schauvliege: “GO4CIRCLE vat perfect het Vlaams afval- en materialenbeleid samen. We willen de materiaalkringlopen sluiten om een duurzame economie te realiseren.”

Midden in de circulaire economie

GO4CIRCLE is in dit land dé bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Tot de leden behoren alle bedrijven die dagelijks aan de circulaire weg timmeren. Bedrijven die andere ondernemingen helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken. Maar ook bedrijven die vanuit een circulaire visie materialen en goederen produceren.

Bruggen bouwen

Het doel van GO4CIRCLE is de circulaire economie in België in de praktijk brengen. “We willen bruggen bouwen met collega-federaties en bedrijven uit alle mogelijke industriële sectoren”, aldus Werner Annaert. “We willen de verschillende spelers met elkaar in contact brengen zodat ze samen de materiaal- en energiekringlopen kunnen sluiten. En ervoor zorgen dat materialen die toch ‘verloren’ zijn op een correcte manier op duurzame stortplaatsen belanden.

GO4CIRCLE vzw is dé bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking (www.go4circle.be) en vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken. Maar ook bedrijven die vanuit een circulaire visie materialen en goederen produceren. Samen stellen deze bedrijven ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren ze een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro.

Meer info:

Werner Annaert, Algemeen Directeur, werner.annaert@febem-fege.be, 0476 90 76 28


(bron: GO4CIRCLE)

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.