FINANCE – 63% beleggers kiest voor klimaatvriendelijke portefeuille

De grote aandacht voor het klimaat lijkt nu ook zijn invloed te hebben op het beleggingsgedrag van de Belg. Maar liefst 63% van de beleggers houdt rekening met klimaatoverwegingen bij de samenstelling van zijn portefeuille. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggersbarometer van ING, die elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers meet. De metingen worden uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van ING, Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo.

Zorgen om klimaat

Uit de online peiling van maart, bleek alvast dat de Belgische belegger begin dit jaar opnieuw een klein beetje optimistischer geworden is. De ING beleggersbarometer steeg naar 100 punten en dat was al geleden van september vorig jaar. Maar de belangrijkste vaststelling was misschien wel dat de klimaatbetogingen de Belgische beleggers niet onberoerd hebben gelaten.

Net als in de beleggersenquête van juli 2018 is nog steeds 80% van de respondenten ervan overtuigd dat de aarde opwarmt. Zo’n 70% denkt ook dat de mens daar een belangrijke rol in speelt. Op dit vlak is er dus weinig veranderd. De verschuivingen situeren zich vooral op vlak van  de bereidheid van mensen om hun gedrag ook echt te wijzigen. Zo beweert 63% van de beleggers woningproducten te selecteren op basis van hun duurzaamheid. 46% kiest dan weer enkel voor ecologisch verantwoorde producten als ze niet duurder zijn dan de niet-duurzame alternatieven. Kortom, 50% van de geënquêteerden zegt van zichzelf dat hij of zij bewust en actief met duurzaamheid bezig is, terwijl bij amper 11% dit niet het geval is.

Beleggen en de klimaatopwarming

Maar passen mensen hun beleggingsgedrag dan ook daadwerkelijk aan door de dreigende klimaatopwarming? Uit de enquête van ING blijkt alvast dat 27% van de beleggers denkt dat hij met de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille een steentje kan bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat is hetzelfde percentage als in de enquête van 2018. Het grote verschil is dat nu maar liefst 63% beweert  daadwerkelijk rekening te houden met de klimaatproblematiek in de samenstelling van zijn portefeuille. In juli vorig jaar bedroeg dat percentage slechts 55%.

Bovendien blijkt dat, terwijl vorig jaar vooral de jongere beleggers deze beleggingsstrategie volgden, dit vandaag de dag ook bij de oudere beleggers lijkt aan te slaan. Een laatste opvallend resultaat uit de enquête: 22% van de Belgische beleggers wil nog steeds investeren in bedrijven met een focus op fossiele brandstoffen, maar 61% weigert dit resoluut.

Financiële overwegingen

Laat er geen twijfel over bestaan: de beleggers denken wel degelijk dat ze financieel een goede zaak doen met duurzame investeringen. Zo voorspelt 31% van hen relatief betere beursprestaties voor dit soort beleggingen, terwijl amper 14% denkt dat ze minder zullen opbrengen. Maar de verandering van mindset bij de beleggers is niet specifiek ingegeven vanuit financiële overwegingen. De verwachtingen rond de relatieve beursprestaties van duurzame bedrijven of fondsen zijn immers niet gewijzigd ten opzichte van juli 2018. Dat is interessant, omdat dit precies dezelfde verwachtingen zijn als in 2018, alleen bleek dat zich toen veel minder te vertalen in beleggingsgedrag…

Tekst: Eigen Redactie | ING
Foto’s: Markus Spiske

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.