FINANCE – Een voordeliger krediet voor wie duurzame doelstellingen behaalt

BNP Paribas Fortis en de Belgische groep Interparking zorgden deze herfst voor een primeur. Voor het eerst werd er in België een groene kredietfaciliteit (Green Revolving Credit Facility) afgesloten. Als Interparking tegen 2020 bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen behaalt, verlaagt BNP Paribas Fortis de transactiemarge van het krediet: een win-winsituatie voor de parkeergigant, de maatschappij én de bank zelf. 

Financiële sector

De financiële instellingen hebben een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. De investeringen van nu bepalen immers de CO2-uitstoot van de toekomst. Tijdens onze Bizzclub Ethisch Beleggen kwamen diverse banken die hier sterk op inzetten hun groene spaar- en belegformules voorstellen. Nu gaat BNP Paribas Fortis nog een stapje verder door kredietmarges rechtstreeks aan het al dan niet behalen van specifieke duurzame doelstellingen te koppelen. Interparking, één van de grootste Europese uitbaters van parkeergarages, is het eerste bedrijf dat in België zo’n Green Revolving Credit Facility bij de bank afsluit.

CO2 Neutral label

Adviesbureau CO2Logic speelt al sinds 2008 een belangrijke rol in het ambitieuze duurzaamheidsbeleid van Interparking. Medeoprichter en CEO Antoine Geerinckx legt uit: “Onze organisatie reikt het ‘CO2 Neutral’-label uit aan bedrijven die hun CO2-uitstoot berekenen, reduceren en compenseren. Enkel partijen die ingrijpende inspanningen leveren kunnen hier aanspraak op maken. Sinds 2015 wordt het certificaat gevalideerd door Vinçotte. Bovendien is het volledig in lijn met de internationale PAS2060-standaard. Het CO2 Neutral-label garandeert dus niet alleen dat bedrijven reële klimaatinspanningen leveren, maar biedt ook de kans om holle klimaatslogans te doorprikken.” In dit kader berekent  CO2Logic elk jaar de ecologische voetafdruk van alle parkings en kantoorgebouwen van Interparking. Antoine: “Daarnaast bekijken we uiteraard hoe het bedrijf het nóg beter kan doen, bijvoorbeeld door verlichting te vervangen, woon-werkverkeer te optimaliseren, beter te recycleren, geavanceerde domotica- en verluchtingssystemen te installeren, enzoverder. De CO2-uitstoot die Interparking – voorlopig – niet kan reduceren, wordt tenslotte gecompenseerd door gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen.”  

Antoine Geerinckx

Eerste groene lening

Op tien jaar tijd legde Interparking al een lange weg af, maar de groene ambities van het bedrijf zijn nog steeds groot. Dat charmeerde ook het team van BNP Paribas Fortis. Communicatie-expert Valéry Halloy vertelt: “Via een duurzaamheidsconferentie kwamen we in contact met een CO2Logic-consulent die ons meer vertelde over het duurzaamheidsbeleid van Interparking. Het toeval wil dat het bedrijf op datzelfde moment ook een kredietaanvraag voor 80 miljoen euro bij ons had lopen. Zo kwamen we op het idee om de klimaatvriendelijke doelstellingen van Interparking aan de lening te koppelen. Ons voorstel werd meteen enthousiast onthaald en even later zaten we samen aan tafel om de concrete voorwaarden te bespreken.”

Valéry Halloy

Externe beoordeling

Ook CO2Logic werd meteen bij het project betrokken. Het bureau was immers perfect geplaatst om op een onafhankelijke manier te beoordelen of Interparking de afgesproken doelstellingen behaalt. Op regelmatige basis rapporteert CO2Logic aan BNP Paribas Forts over de prestaties van 428 parkings verspreid over 9 landen (België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Roemenië, Polen, Italië en Australië). Concreet neemt het adviesbureau volgende uitstootvormen onder de loep:

  1. Directe emissies van eigen en gecontroleerde bronnen: verwarming, koelsystemen en wagenpark
  2. Indirecte emissies van eigen en gecontroleerde bronnen: elektriciteitsverbruik en stadsverwarming (in Duitsland en Polen)
  3. Indirecte broeikasgassen gegenereerd door de werking van het bedrijf: woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen,…

Indien Interparking er tegen 2020 in slaagt om de CO2-voetafdruk per voltijdse werknemer met 30% te doen dalen én het energieverbruik per parkeerplaats met 20% kan reduceren, zal BNP Paribas Fortis de transactiemarge van het krediet zo’n 10% verlagen. Hiernaast zal de bank de korting alleen doorvoeren indien Interparking het ‘CO2 Neutral’-certificaat blijft behouden in alle verschillende landen waar de groep actief is.

Nieuwe trend?

Roland Cracco, CEO van Interparking, is alleszins zeer tevreden. Hij beschreef het initiatief eerder als een heuse mijlpaal en ziet groene financieringen stilaan uitgroeien tot een nieuwe trend. BNP Paribas Fortis speelt hier alvast sterk op in. Enkele maanden geleden richtte de bank een gespecialiseerd ‘Sustainable Business Competence Center’ op. Deze afdeling adviseert grote bedrijven en openbare instellingen over duurzaam ondernemen en ontwikkelt nieuwe groene financiële producten en diensten. 

Ondertussen verleende de bank bijvoorbeeld al groene leningen aan Ores en Aquafin waarbij de ter beschikking gestelde fondsen enkel gebruikt kunnen worden voor milieuvriendelijke investeringen. Deze mogelijkheid bestaat trouwens ook voor particulieren. Zij kunnen bijvoorbeeld een groene lening afsluiten voor energiebesparende woningrenovaties. Aan Bpost kende BNP Paribas Fortis  – samen met ING Belgium, Belfius en KBC – voor een periode van vijf jaar een duurzaam krediet van 300 miljoen euro toe. De marges worden elk jaar opnieuw vastgelegd op basis van de Environmental-, Social- and Governance-prestaties (ESG) van het postbedrijf. Daarnaast kan je bij BNP Paribas Fortis ook terecht voor groene en sociale obligaties. Momenteel voorziet de bank voorziet zo’n 10 miljard euro voor duurzame financieringen binnen de 17 thematieken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Antoine Geerinckx van CO2logic kan deze evolutie enkel toejuichen: “Dit soort kredietfaciliteiten zal de transitie naar een CO2-arme maatschappij stimuleren en de competitiviteit vergroten van bedrijven die zich fors inzetten voor het klimaat. Een bank als BNP Paribas Fortis heeft dus een belangrijke hefboom in handen. Bovendien brengen leningen aan duurzame bedrijven vaak ook minder risico’s met zich mee. Ze zijn minder gevoelig voor de ecologische taksen die waarschijnlijk ook de komende jaren zullen toenemen en hebben extra kaarten in handen om op lange termijn gezond te blijven. Daarnaast verlaagt een bank ook zijn eigen indirecte CO2-uistoot door te kiezen voor duurzame investeringen.”

Tekst: Katrien Van Miert

Foto’s: BNP Paribas Fortis | CO2Logic | Interparking

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.