Geen groene steun meer voor afvalverbranding

Deze zomer paste Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein het Energiebesluit aan. Hierdoor krijgen nieuwe kleine installaties voor de verbranding van huishoudelijk of bedrijfsafval geen groenestroomcertificaten meer. Een aantal grote installaties kreeg al langer geen steun meer.

Niet recycleerbaar afval

Vlaanderen staat aan de top inzake de selectieve inzameling van organisch-biologisch afval. Er zijn de inzamelingen van groen- of GFT-afval, een intens beleid inzake thuis-composteren, …. Maar een fractie van het bioafval komt onvermijdelijk bij het restafval terecht en gaat naar een verbrandingsinstallatie.

Afvalverbranding is het sluitstuk van het afval-en materialenbeleid en zorgt voor een correcte verwerking van materialen die te verontreinigd zijn. Voor een aantal afvalstromen is verbranding soms de enige oplossing. Zo zit België momenteel met een berg afvalhout dat nergens naartoe kan (lees hierover ‘crisis in de afvalhoutsector’ in de volgende editie van ecoTips).

Groenestroomcertificaten

Ruim tien jaar geleden besliste de overheid om groenestroomcertificaten toe te kennen aan installaties die niet te recycleren restafval verbranden. Op die manier hoopte men investeringen in groene stroom aan te moedigen om zo aan de Europese verplichtingen te voldoen.

Met de ontvangen steun kunnen bestaande installaties verder werken aan manieren om hun energierendement te optimaliseren. Hoe meer energie ze produceren, hoe kleiner de nood aan fossiele brandstoffen voor energieproductie.

De subsidies voor (oude) verbrandingsinstallaties staan echter al langer ter discussie. Voor veel experts is afvalverbranding immers geen duurzame energiebron omdat de installaties CO2 uitstoten. Anderen stellen dat verbrandingsovens perfect rendabel kunnen zijn zonder subsidies. In de meeste Europese landen krijgen de afvalverbrandingsovens daarom geen groenestroomsubsidies.

Minister Tommelein heeft het systeem van groenestroomcertificaten voor nieuwe installaties dus stopgezet. Maar bestaande contracten kan hij niet verbreken, zegt hij.

Go4Circle vindt het van zijn kant zeer vreemd dat de steun onder vuur ligt. Zij oordelen dat de afvalverbrandingssector er recht op heeft, en zelfs jaren te weinig gesteund werd. “Vlaanderen zou de technologie beter omarmen, zoals in verschillende andere landen het geval is. Daar is er geen hetze rond deze installaties maar kijkt men naar de feiten. Maar dan moet wel iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen en op een correcte manier berichten over dergelijke installaties, zowel sector, overheid als de pers.”

Oproep groene warmte

Groene warmte blijft belangrijk om onze doelstellingen hernieuwbare energie te halen. Daarom is er jaarlijks een ‘oproep groene warmte’. Het gaat hierbij om een investeringssteun van een beperkt bedrag. ‘Enkel de investering voor de warmterecuperatie komt in aanmerking en we zitten– anders dan bij groenestroomcertificaten – niet jarenlang vast aan een ondersteuning waar we niet meer onderuit kunnen’, besluit de minister.

Datum: 21-09-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.