logo copernicus klimaatdata

Gratis toegankelijke data over klimaat beschikbaar voor app-ontwikkelaars

Een gratis app die is uitgebracht door de Copernicus dienst voor klimaatverandering van de Europese Unie is een van de vele voorbeelden van hoe app-ontwikkelaars nieuwe manieren creëren om de gratis toegankelijke Climate Data Store te benutten.

De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) heeft een applicatie ontwikkeld die inzicht biedt in het tempo waarin de aarde opwarmt. C3S, dat in opdracht van de Europese Unie opgezet is door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF), zegt dat de nieuwe ‘Global Temperature Trend Monitor‘ slechts één van de voorbeelden is van hoe de klimaatgegevens die Copernicus verzamelt en verwerkt ingezet kunnen worden in een grote verscheidenheid aan toepassingen voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving in het algemeen.

Huidige stand opwarming aarde
In februari 2021 reikte de opwarming van de aarde ongeveer 1,19 °C boven het pre-industriële niveau. De limiet van 1,5 °C zou in 2034 worden bereikt als de opwarmingstrend zich op dezelfde manier voortzet als gedurende de 30 jaar voorafgaand aan februari 2021. De oranje lijn toont de schatting van het IPCC op basis van klimaatprojecties in hun rapport ‘Global warming of 1.5 °C’. Credits: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Klimaatovereenkomst van Parijs

Met de gratis app kan iedereen de veranderingen in de wereldwijde gemiddelde temperatuurtrends in de context plaatsen van de limiet van 1,5 °C die is vastgelegd in de klimaatovereenkomst van Parijs. De overeenkomst, die nu is ondertekend door 196 staten en de Europese Unie, heeft tot doel wereldwijd de bewustwording rond de gevaren van klimaatverandering te vergroten, de wereldwijde temperatuurstijging in de 21e eeuw ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en de inspanningen voort te zetten om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 °C. Het aantal landen dat momenteel de klimaatovereenkomst van Parijs heeft ondertekend, vertegenwoordigt ongeveer 79% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

De app heeft een schuifknop om temperatuurveranderingen te vergelijken met de pre-industriële periode voor elk punt tussen 2000 en vandaag. Een rode lijn – die de gemiddelde opwarmsnelheid van de afgelopen 30 jaar weergeeft – wordt doorgetrokken in de toekomst totdat deze de limiet van 1,5 °C bereikt. De applicatie wordt maandelijks bijgewerkt en biedt een bijna realtime versie van een afbeelding die oorspronkelijk uit het rapport Global Warming of 1.5°C van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kwam.

Wetenschappers en tech-specialisten die dergelijke apps willen ontwikkelen, kunnen de gegevens downloaden naar hun eigen omgeving of gebruikmaken van de ingebouwde toolbox en zo direct online applicaties maken.

Gegevens kunnen handmatig worden geopend via een grafische gebruikersinterface (GUI) of door de Application Program Interface (API) van de C3S Climate Data Store te gebruiken. De API van C3S biedt programmatische toegang tot alle gegevens in de Climate Data Store. De C3S API-pagina geeft uitleg bij en voorbeelden van het gebruik van de interface.

De applicaties zelf gebruiken de tools in de Climate Datastore Toolbox als basis. Gebruikers krijgen toegang tot de code achter alle applicaties via het tabblad “Source code” en kunnen  de algemene toolbox-documentatie gebruiken.

Freja Vamborg, Senior Scientist bij de Copernicus dienst voor klimaatverandering, licht toe: “Door namens C3S gratis klimaatgegevens aan te bieden voor app-ontwikkeling hopen we innovatie onder technische specialisten en ontwikkelaars te stimuleren. Onze data en voorbeeldtoepassingen kunnen op allerlei manieren worden ingezet om het bewustzijn rond klimaatverandering te vergroten en om de ontwikkeling van commercieel haalbare oplossingen voor aanpassingen aan de klimaatverandering aan te jagen. Met onze gegevens hebben externe app-ontwikkelaars de bouwstenen voorhanden om hun eigen applicaties te ontwikkelen, of dit nu voor het grote publiek is of voor afzonderlijke sectoren zoals energie en landbouw. Downstream-toepassingen die aardobservatiedata en klimaatgegevens kunnen gebruiken om zowel de industrie als de samenleving te helpen, zullen een belangrijke rol spelen bij het aanpassen aan onze steeds veranderende planeet. “

“Om de Global Temperature Trend Monitor op te stellen, gebruiken we één enkele temperatuurschatting uit de ERA5-dataset, waarbij we zowel de oorspronkelijk uitgebrachte gegevens uit 1979 gebruiken als de recentelijk uitgebrachte back-extensie die de dataset uitbreidt tot 1950. Door deze dataset te gebruiken, kunnen we de app gemakkelijk regelmatig bijwerken en deze gebruiken om te illustreren in welke richting we ongeveer gaan”, voegt ze eraan toe.

De veelzijdigheid van de milieugerelateerde data van C3S is af te leiden uit het grote aantal andere apps die zijn gemaakt via de toolbox-omgeving van de service.

Een van die toepassingen is het onlangs uitgebrachte Fire Weather Index (FWI)-systeem, dat een interactieve kaart gebruikt om huidig en toekomstig brandgevaar in elke regio in Europa in kaart te brengen. Deze app is speciaal gemaakt met het oog op de toeristische sector, aangezien bestemmingen die sterk afhankelijk zijn van buitenactiviteiten vatbaar zijn voor een verandering in het brandrisico. De FWI omvat het gebruik van twee verschillende C3S-datasets. Langetermijnindicatoren afgeleid van klimaatprojecties en heranalyse worden gecombineerd om het verband tussen klimaatomstandigheden en de kans op bosbranden in Europa in kaart te brengen. Iedereen kan de app gratis gebruiken, of het nu gaat om  burgers, brandweerorganisaties, bedrijven, beleidsmakers of onderzoekers. De tool is eenvoudig uit te proberen in de C3S Climate Data Store, die een gebruikershandleiding, de gebruikte datasets en de broncodes biedt.

fire weather index
De Fire Weather Index (FWI) voor Rome voor het einde van de eeuw met een niet-ambitieus beleid op het gebied van klimaatverandering. De bias-gecorrigeerde FWI van klimaatmodellen zal naar verwachting toenemen van 21 (matig) naar 26 (hoog) tussen het recente verleden en het einde van de eeuw. Credits: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Hoewel toerisme in ieder geval een deel van 2021 nog niet op de agenda staat, is de impact van klimaatverandering op de lange termijn de volgende grote uitdaging voor de industrie. Een bijzonder kwetsbare en complexe sector, die vatbaar is voor klimaatverandering, is het bergtoerisme. De app Mountain Tourism vergelijkt op een interactieve kaart de vroegere en toekomstige sneeuwcondities op verschillende hoogtes die relevant zijn voor de toeristische sector. Een gekoppelde applicatie zet ook de variabelen uit tegen de hoogte.

Apps gemaakt door C3S worden ook gebruikt bij onderzoek in epidemiologie. Met de Monthly Explorer for COVID-19 kan elke gebruiker mogelijke verbanden tussen temperatuur, vochtigheid en virusverspreiding onderzoeken. De app biedt ook de mogelijkheid om naar specifieke ‘gemiddelde’ luchtverontreinigingsgegevens te kijken. Net als de Global Temperature Trend Monitor toont ook deze app de mogelijkheden aan die Copernicus-data kunnen bieden aan onderzoekers in de epidemiologie en andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Recent onderzoek suggereert dat, zoals vaak gebeurt met andere virussen, de verspreiding van COVID-19 kan worden beïnvloed door luchttemperatuur en vochtigheid. Bovendien kan luchtverontreiniging, met name fijnstof, een rol spelen bij de morbiditeit als gevolg van COVID-19 en de verspreiding ervan. Met deze applicatie kan de gebruiker een aantal van deze beweringen onderzoeken door de luchttemperatuur en vochtigheid in kaart te brengen, naast de klimatologische luchtverontreinigingsniveaus die worden geleverd door de parallelle dienst van C3S, de Copernicus Atmosfeermonitoringsdienst (CAMS), met sterftegegevens die beschikbaar zijn gesteld door Johns Hopkins University.

Voor app-ontwikkelaars biedt het Copernicus Incubation Program, dat is gelanceerd door de Europese Commissie, ondersteuning aan Europese ondernemers om met aardobservatiegegevens te werken om commercieel levensvatbare producten en diensten te creëren. Het programma kent elk jaar 50.000 euro toe aan 20 Europese start-ups.

Alle applicaties die momenteel beschikbaar zijn in de Climate Data Store van C3S zijn hier te vinden.

Meer ecoTips artikels over klimaatdata

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.