“Grenzeloze ambitie voor de uitbouw van Vlaanderen als slimme, duurzame energieregio”

Een veertigtal CEO’s van Flux50-leden ondertekenden samen een engagementsverklaring. Zo geven ze aan dat ze verder meewerken aan oplossingen voor de energietransitie in Vlaanderen.

Flux50 is de speerpuntcluster voor energie in Vlaanderen. De organisatie bestaat vijf jaar en kijkt vooruit naar de nieuwe uitdagingen. Naar aanleiding van het jubileum bevestigden CEO’s van Flux50-leden de nieuwe strategische hoofdlijnen, met steun van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: ”Het vijfjarige bestaan van de speerpuntcluster Flux50 wordt gekenmerkt door grenzeloze ambitie voor de uitbouw van Vlaanderen als een slimme, duurzame energieregio. Over heel Vlaanderen schoten state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en samenwerkingsinitiatieven uit de grond, waaronder Energyville in Limburg en het Smart Village Lab in Brussel. Nu de basis is gelegd, kunnen we in rechte lijn inzetten op het realiseren van doorbraken met focus op renovatie, betaalbaarheid en waterstof. Samenwerking tussen onderzoeksveld en industrie is daarbij de sleutel tot succes.”

Innovatieve energieprojecten

Enkele van de meer dan tachtig innovatieve energieprojecten zijn: Varende Warmte (industriële restwarmte per schip transporteren naar nieuwe afnemers zoals warmtenetten), Cordoba 
(optimalisatie van elektriciteitsstromen afkomstig van offshore en interconnecties), de Sociale Energiesprong (repliceerbare, betaalbare en snelle renovatie van sociale woningen) en COOCK CEMS (ondersteuning van de uitrol van residentiële energiebesturingssystemen om de digitale meter slim te maken en gezinnen bewuster met hun energie te laten omgaan).

Integrale aanpak van het energiesysteem

De voorziening van betaalbare en duurzame energie is de laatste tijd niet meer uit het nieuws weg te denken. Gasprijzen die op één jaar tijd twintig keer hoger worden, energie-importroutes die stopgezet worden, bouw- en renovatiekosten die de hoogte in schieten door aangepaste materiaalprijzen… Het zijn tijden waarin veranderingen snel gaan en grote impact hebben.

De logica van het energiesysteem blijft en wordt hierdoor zelfs versterkt. Eerst is er de inzet op energie-efficiëntie en circulariteit, gevolgd door doorgedreven elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen en verder hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen, waaronder waterstof, stimuleren in moeilijk koolstofvrij te maken sectoren .

Dit is de strategie voor een integrale aanpak van het energiesysteem die Europa hanteert en die ook voor Flux50 als basis dient om concrete impact te maken.

Waterstof cruciale pijler

De komende jaren focust Flux50 samen met haar tweehonderd leden op een verdrievoudiging van de huidige renovatiegraad, een verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening (die meer dan vijftig procent uitmaakt van het energieverbruik), een betaalbare integratie van hernieuwbare energie in wijken en energiegemeenschappen in nauwe samenwerking met steden en gemeenten en de Vlaamse havens als internationale energiehubs. Bij dat laatste tonen door VLAIO gesteunde Flux50 haalbaarheidsstudies aan dat de import van duurzame moleculen een van de cruciale pijlers van onze economie wordt.

Mark Andries, administrateur generaal van VLAIO: “Het belang van energie en energievoorziening wordt alsmaar duidelijker, zeker in de huidige context van klimaatbewustwording en duurzaamheid en in het bijzonder de geopolitieke context.  Vernieuwing is dus essentieel, zowel in de energieopwekking, -voorziening, -opslag, -gebruik en ook het slim verbinden van energiebronnen en gebruikers.  De speerpuntcluster Flux50 gaat de uitdagingen niet uit de weg en brengt actoren samen om oplossingen uit te werken.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.