GRI Standards
(Beeld: GRI)

GRI legt wereldwijd de lat hoger voor due diligence-rapportage en rapportage over mensenrechten

De lancering van de herziene universele standaarden die zullen worden gebruikt door meer dan 10.000 bedrijven die het GRI al gebruiken voor hun verslaggeving – zal:
  • Een scherpe focus leggen op het bepalen van materiële onderwerpen, met duidelijkheid over rapportageprincipes, vereisten en structuur – ervoor zorgen dat rapporten van de hoogste kwaliteit zijn, informerend over verbeterde besluitvorming door rapporterende organisaties en gebruikers van informatie.
  • De eerste en enige verslaggevingsstandaarden die de due diligence-verwachtingen van organisaties voor het beheer van hun duurzaamheidseffecten volledig weerspiegelen, ook op het gebied van mensenrechten, zoals uiteengezet in intergouvernementele instrumenten van de VN en de OESO.
  • Consistente en vergelijkbare verslaglegging mogelijk maken, zodat bedrijven optimaal kunnen inspelen op opkomende wettelijke vereisten, zoals de EU-richtlijn inzake verslaggeving over de duurzaamheid van ondernemingen en de plannen van de IFRS Foundation

Ook de eerste GRI-sectorrapportagestandaard – voor olie en gas – wordt onthuld, als onderdeel van GRI’s geïntegreerde en complete modulaire systeem voor duurzaamheidsrapportage. Organisaties beginnen met de universele standaarden, dan de van toepassing zijnde sector standaarden naast de relevante thematische standaarden.

De toevoeging van sector standaarden zal bedrijven helpen hun rapportage te richten op de kwesties die het meest van belang zijn binnen hun sectoren, om zo hun gezamenlijke uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling aan te pakken. Er zijn 40 sectoren vastgesteld en normen voor steenkool, mijnbouw, landbouw, aquacultuur en visserij zijn al in ontwikkeling.

De update van de universele normen is geïnitieerd door de onafhankelijke Global Sustainability Standard’s Board (GSSB) van het GRI.

Judy Kuszewski, voorzitter van de GSSB: “Met de meest significante verandering sinds de lancering van de GRI Standaarden in 2016, vormen de herziene Universele Standaarden een nieuwe wereldwijde benchmark voor bedrijfstransparantie. Door de hiaten tussen de beschikbare openbaarmakingskaders en de intergouvernementele verwachtingen voor verantwoord ondernemen, met inbegrip van de rapportage over mensenrechten, volledig aan te pakken, maken ze een effectievere en uitgebreidere rapportage mogelijk dan ooit tevoren.

Deze updates, die zijn gebaseerd op de concepten impact, materiële onderwerpen, due diligence en betrokkenheid van belanghebbenden, maken duidelijk hoe bedrijven transparantie en verantwoording kunnen bieden in wat zij rapporteren. Wij reiken hun de instrumenten aan waarmee zij kunnen aantonen dat zij inzicht hebben in hun impact en kunnen inspelen op de informatiebehoefte van hun stakeholders, waaronder beleggers, overheden en maatschappelijke organisaties.”

Dante Pesce, lid van de VN-werkgroep voor bedrijfsleven en mensenrechten:

“Transparantie is een grote stimulans voor verandering, en daarom is betere en wijdverspreide rapportage door bedrijven over hun impact op de mensenrechten essentieel. Daarom ben ik, als lid van de VN-werkgroep bedrijfsleven en mensenrechten en als 20 jaar sterk voorstander van het GRI, blij dat de GRI-normen nu zijn afgestemd op de VN-richtsnoeren. We hebben de juiste instrumenten nodig om de implementatie van de Guiding Principles te versnellen en op te schalen, daarom moedig ik alle bedrijven aan om de universele standaarden toe te passen en te laten zien hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen om de mensenrechten te respecteren.”

Alan Jorgenson, hoofd van het Centre for Responsible Business Conduct van de OESO, voegde daaraan toe:

“We zijn verder gegaan dan de traditionele nalevingsmodellen op sociaal en milieugebied. Het toepassen van een op risico’s gebaseerde due diligence-benadering op alle belangrijke gebieden van de bedrijfsethiek – niet alleen voor mensenrechten, maar ook voor milieueffecten en corruptie – is de beste manier voor het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat risico’s worden geïdentificeerd, vermeden of doeltreffend aangepakt. Na jarenlang te hebben samengewerkt, zijn we verheugd dat de nieuwe GRI Universal Standards aansluiting zoeken bij de OESO-normen voor verantwoord zakelijk gedrag, die wereldwijde beste praktijken weerspiegelen en een zinvolle, consistente en wereldwijd samenhangende bedrijfsrapportage over niet-financiële risico’s mogelijk zullen maken.”

Morgan Slebos, directeur Duurzame Markten bij UN-PRI (Principles for Responsible Investment):

“Dit is een belangrijke en tijdige update van de universele standaarden van GRI. Beleggers kijken verder dan ondernemingswaarde en willen ook bijdragen aan resultaten in de echte wereld en duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder een toenemende aandacht voor mensenrechten. Dit betekent dat beleggers informatie nodig hebben over de bredere effecten van een bedrijf op de samenleving en het milieu. De GRI-normen spelen een belangrijke rol door informatie over de gevolgen op gelijke voet te brengen met financiële verslaglegging, terwijl de inspanningen voor een mondiale verslaglegging aan de gang zijn.

Sharan Burrow, algemeen secretaris van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen, verklaarde:

“De belangrijke herziening van de universele standaarden door het GRI om mensenrechten, waaronder arbeidsrechten, te centraliseren op basis van VN- en ILO-normen, is zowel kritiek als welkom. Samen met het rapportagekader voor milieunormen en transparant bestuur is het GRI goed gepositioneerd om de maatstaf te zijn voor de uitbreiding van mandaten voor due diligence en duurzaamheidsrapportage.”

Caroline Rees, voorzitter van Shift, het expertisecentrum voor de UN Guiding Principles, zei:

“De nieuwe universele standaarden van GRI markeren een kritieke afstemming op internationale standaarden. In lijn met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights maken de nieuwe standaarden duidelijk dat alle bedrijven moeten kunnen uitleggen hoe ze ernstige risico’s voor mensen in verband met hun bedrijf identificeren en wat ze doen om die aan te pakken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de rapportage door bedrijven.”

Josh Zinner, CEO van het Interfaith Center on Corporate Responsibility, zei:

“Rigoureuze en gedetailleerde openbaarmaking door bedrijven is een cruciaal instrument voor investeerders en andere belanghebbenden om bedrijven ter verantwoording te roepen. Wij verwelkomen de bijgewerkte universele standaarden van het GRI, gezien hun belang voor het bieden van meer transparantie aan investeerders, door middel van consistente en vergelijkbare verslaglegging over duurzaamheidseffecten. Deze wereldwijd goedgekeurde normen bieden beleggers met name een belangrijke manier om bedrijven te evalueren en om informatie te vragen over de manier waarop zij omgaan met hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten te eerbiedigen overeenkomstig de VN-richtlijnen en de OESO-richtlijnen”.

De update van de universele standaarden kan gratis worden gedownload en treedt in werking voor rapportage vanaf 1 januari 2023, waarbij vroegtijdige goedkeuring wordt aangemoedigd. Bekijk een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en een inleiding tot de GRI-normen.

Meer ecoTips artikels over GRI-standaarden

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.