Groene Economie Convenant om bedrijven te vergroenen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kondigde op het Milieucongres in Mechelen een nieuw instrument aan: de Groene Economie Convenant. Dit is een vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven.

 

 

Groenere leefomgeving

De vergroening van onze economie is volop aan de gang. De bedoeling is uiteraard om de milieu-impact te beperken en te werken aan een groenere leefomgeving. En dat is nodig. De komende decennia wordt de behoefte aan energie, water, materialen en voedsel nog groter, en dus ook de daaraan gekoppelde milieudruk.

De verwachte groei moet op een meer duurzame manier verlopen. Economische groei en ontwikkeling moeten nagestreefd worden zonder dat de ecosystemen, hulpbronnen en grondstoffen overmatig geëxploiteerd worden.

 

Groene Economie Convenant

De Groene Economie Convenant wil via vrijwillige overeenkomsten bedrijven en sectoren bijstaan in hun vergroeningsproces. Het idee van de Groene Economie Convenant is geënt op de Nederlandse ‘Green Deal’.

“Bedrijven en organisaties kunnen daarbij zelf voorstellen voor een deal aanbrengen. Het afsluiten van overeenkomsten met sectoren en bedrijven wordt onder andere vormen al geruime tijd toegepast in Vlaanderen. Ik bouw hier dus onder andere verder op de resultaten van het Vlaams integraal milieuoverleg met de voedingssector, maar dit nieuwe instrument kan breder en voor andere thema’s ingezet worden”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Pilootprojecten

Het gaat om initiatieven met een heldere doelstelling voor verduurzaming op het gebied van mobiliteit, grondstoffen, biodiversiteit, water, energie, klimaat, voedsel, ruimte, bouw, biobased economy, enz. De overeenkomst zelf bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en een tijdsplanning.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Over enkele maanden starten we met pilootprojecten. De ultieme doelstelling is bedrijven en sectoren in hun vergroeningsproces te helpen. Ik streef hierbij milieudoelen na die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering.”

 

datum: 28 oktober 2016
bron: departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.