Groente- en fruitsector werkt collectief aan duurzaamheid

Groente- en fruitsector werkt collectief aan duurzaamheid

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) stelt het tweede duurzaamheidsrapport van Responsibly Fresh voor. Het beschrijft de inspanningen die veilingen en producenten van verse groenten en fruit leverden om hun werking en productie op ecologisch, economisch en sociaal vlak te verduurzamen.

 

Collectief duurzaamheidsproject

In 2012 lanceerden VBT, de veilingen en producenten van verse groenten en fruit Responsibly Fresh, een collectief duurzaamheidsproject en bijbehorend keurmerk. Daarin gingen ze specifieke engagementen aan om hun werking en/of productie te verduurzamen. Uit het tweede duurzaamheidsrapport blijkt dat ze op verschillende vlakken een duidelijke progressie maakten:

 • VBT ondersteunde het inbouwen van duurzaamheidscriteria in bestaande kwaliteitssystemen
 • de veilingen haalden drie jaar op rij een certificaat voor een charter duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
 • producenten van groenten en fruit werden gecertificeerd voor GLOBALG.A.P. (33 procent), Vegaplan (8 procent) of allebei (58 procent). 

 

Evaluatie energie- en waterverbruik

Via een enquête peilden de veilingen naar de inspanningen van hun producenten op vlak van 49 duurzaamheidscriteria, verbonden aan thema’s zoals energie, water, gewasbescherming, medewerkers, enzovoort. De antwoorden van de 2.652 deelnemers tonen de vooruitgang ten opzichte van 2012 (nulmeting) en 2014 (eerste duurzaamheidsrapport):

 • het aantal bedrijven dat hun energieverbruik registreert (en evalueert) is toegenomen, van respectievelijk 42 (en 44) procent in 2013 naar 72 (en 68) procent in 2015.
 • bedrijven registreerden (en evalueerden) hun waterverbruik in 2013 voor 63 (en 55) procent, in 2015 was dit al 78 (en 69) procent.
 • het aandeel bedrijven dat de productie van nevenstromen registreert, steeg van 60 naar 68 procent
 • op alle vlakken werd een positieve of minstens stabiele tendens waargenomen. 

 

Veilingen gecertificeerd

Ook de veilingen zelf leverden inspanningen in het kader van het charter MVO of duurzaam ondernemen. Binnen de verschillende thema’s (duurzaam materialenbeheer, rationeel energiegebruik, mobiliteit, …) werden volgende stappen gezet:

 • lichtere verpakkingen uit materiaal met een hogere recyclagewaarde
 • het uitvoeren van een energieaudit en efficiënter maken van koelinstallaties
 • een grotere opslag van hemelwater
 • optimalisatie van het vrachtverkeer tussen verschillende vestigingen
 • het verplaatsen van laaddokken en parkeerplaatsen om de hinder voor buurtbewoners te verminderen.

De afzetcoöperaties en hun producenten zetten zich collectief in om de sector duurzaam te ontwikkelen. De impact is groter doordat de hele sector samenwerkt. In 2014 trad Veiling Haspengouw toe tot Responsibly Fresh, zodat de draagwijdte van het project nog vergrootte. Intussen vertegenwoordigen de zes betrokken afzetcoöperaties meer dan 3.500 actieve producenten over heel Vlaanderen.

Meer cijfers en toelichting in het Duurzaamheidsrapport 2014-2015

 

Bron: VILT
Datum: 15-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.