huidige grondwatertafel Vlaanderen (feb2021)
De huidige grondwaterstand in Vlaanderen, feb. 2021 (bron: VMM)

Grondwatertafels aangevuld maar nog niet juichen

De meest recente metingen en modelberekeningen (februari 2021) van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het ondiepe (freatische) grondwater in Vlaanderen de voorbije weken is aangevuld. Het merendeel van de meetlocaties (65%) van de VMM toont een normale tot zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Het herstel verliep in januari sneller dan verwacht door de overvloedige regen, in combinatie met de sowieso geringe verdamping gedurende het winterseizoen. Stijgende grondwatertafels zijn de normale trend in het winterseizoen (tot eind maart).

Januari was in heel Vlaanderen een natte maand (tussen 89,1 en 139,7 mm neerslag, gemiddelde: 113,1 mm; normaal in Ukkel: 75,5 mm).

grondwatertoestand relatief feb2021
Relatieve toestand van de freatische grondwaterstand: percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar. (bron: waterinfo.be)

Oosten Vlaanderen blijft problematisch

Toch zijn er nog verschillende locaties waar de grondwaterpeilen laag of zeer laag blijven. Die locaties bevinden zich vooral in het oosten van Vlaanderen.

Het gaat vooral om locaties waar het de afgelopen maanden wat minder regende en/of waar de grondwaterstanden trager reageren op veranderingen in weersomstandigheden.

De huidige situatie is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar toen de natte februari ’20 voor een kortstondige omslag naar meer hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar zorgde. Dat gebeurde ook na een lange periode met overwegend lage en zeer lage peilen voor de tijd van het jaar.

De grafiek voor de relatieve toestand voor de afgelopen 10 jaar
De grafiek voor de relatieve toestand voor de afgelopen 10 jaar laat voor de afgelopen 4 jaren duidelijk een sterke verhoging van de aandelen lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar zien. Periodes met belangrijke aandelen normale/hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar kwamen de afgelopen 4 jaar bijna niet voor (uitzondering: voorjaar 2018 en feb-maa 2020). (bron: waterinfo.be)

Samenvattende info over het grondwaterpeil in Vlaanderen

Op dov.vlaanderen vind je alle grondwaterstanden, de huidige toestand en de interactieve kaart
voor het freatische grondwater.
Begin februari deden zich op verschillende plaatsen in Vlaanderen niet-kritieke overstromingen van de waterlopen voor en de verhoogde debieten houden voorlopig aan. De 14-daags gemiddelde debieten zijn dan ook op nagenoeg alle plaatsen gestegen in vergelijking met vorige maand. Op 77,5% van de locaties worden 14-daags gemiddelde debieten waargenomen die bij de hoogste 10% voor de tijd van het jaar zijn. In het oosten van Vlaanderen zijn de debieten minder sterk verhoogd dan in de rest van Vlaanderen.
Voor de onbevaarbare waterlopen worden momenteel zowel op de korte termijn (48 uur vooruit) als op de lange termijn (10 dagen vooruit) geen kritieke overstromingen van de waterlopen verwacht, maar niet-kritieke overstromingen blijven mogelijk. Als gevolg van de eerder beperkte neerslagverwachtingen de komende dagen neemt het risico op overstromingen verder af. Deze overstromingsvoorspellingen worden continu bijgesteld, de meest recente resultaten zijn raadpleegbaar via waterinfo.be.

Lees het volledige rapport 

Meer artikels over grondwater

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.