(foto: Adobe Stock)

Grondwettelijk Hof maakt komaf met terugdraaiende teller voor PV

Het Grondwettelijk Hof heeft in eenzelfde arrest een oordeel geveld over al de ingediende beroepen in verband met het Vlaamse decreet van 26 april 2019. Met dit decreet ambieerde de Vlaamse regering onder andere om de steun voor PV-installaties (-10 kVA) te regelen voor verschillende categorieën prosumenten (Met ‘prosument’ wordt een gezin of bedrijf bedoeld met een productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van minder dan 10 kVA.) Dit ging onder andere over bestaande installaties, nieuwe installaties vanaf 2021, prosumenten al dan niet met digitale meter enzovoort.

FEBEG – ODE – PV Vlaanderen en Techlink betreuren de beslissing van het Grondwettelijk Hof, dat een einde maakt aan de terugdraaiende teller, en vragen een waarborging van het positief investeringskader voor PV-installaties. Bond Beter Leefmilieu sluit zich daar in grote lijnen bij aan, maar volgens de vereniging blijven zonnepanelen wel een interessante investering, ook zonder de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering reageerde inmiddels al op het arrest, met nieuwe steunmaatregelen.

Advertising
 

Hoe evolueerde het steunsysteem voor zonnepanelen (<10 kVA)?

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis