bioplastic uit zuiveringsslib
(Beeld: Avans)

Grootschalige productie van bioplastics uit reststromen stap dichterbij

Op weg naar een duurzame productie van bioplastics uit reststromen hebben PHA2USE en het Interreg NWE project WoW! recent weer een belangrijke stap gezet. In een eerste extractiecampagne op pilotschaal is het gelukt om meer dan 18 kg PHBV te produceren uit zuiveringsslib. Het geproduceerde PHBV, een volledig biologisch afbreekbare bioplastic, wordt nu door bedrijven getest op verschillende commerciële toepassingen.

Met in het achterhoofd de klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd door de EU is het niet langer de vraag of we reststromen moeten gaan hergebruiken, maar hoe we dit op een efficiënte en zo hoogwaardig mogelijke wijze gaan realiseren. Dit geldt ook voor afvalwater. Afvalwater is al een belangrijke bron van energie en grondstoffen zoals biogas, cellulose en fosfaat. Sinds een aantal jaar wordt in verschillende (Europese) projecten ook gekeken naar de mogelijkheden voor productie van bioplastics uit afvalwater.

De weg is vrij

De productie van bioplastics uit afvalwater gebeurt door middel van bacteriën in zuiveringsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze bacteriën zijn in staat om organische stoffen in het afvalwater om te zetten in het bioplastic PHBV (Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). Dit PHBV wordt door de bacteriën vervolgens opgeslagen in hun cel. Om het PHBV geschikt te maken voor toepassing moet het eerst uit de cellen worden gehaald. Dit gebeurt door middel van extractie. Deze extractie was tot nu toe alleen op kleinere schaal toegepast. Het is PHA2USE en Interreg NWE project WoW nu ook gelukt om op grotere schaal PHBV te extraheren. Dit maakt de weg vrij voor grootschalige bioplasticproductie uit afvalwater. Deze extractie vormt de aanloop naar de productie van grotere hoeveelheden in het PHA2USE project. De installatie die hiervoor nodig is, is in aanbouw en zal begin 2022 in bedrijf worden genomen.

Biologisch afbreekbaar

De meer dan 18 kg PHBV die geëxtraheerd is, wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld aan een viertal bedrijven die actief zijn in de verwerking van (bio)plastics. Deze bedrijven gaan kijken naar de toepassing van het PHBV in hun producten. Een groot voordeel van PHBV is dat het sterk is maar ook volledig kan worden afgebroken onder natuurlijke omstandigheden. Dit maakt het PHBV interessant voor tijdelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld in de landbouw.

Samenwerking

Deze mijlpaal in de opschaling van de productie van PHBV is mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen vijf Nederlandse waterschappen, HVC, Paques Biomaterials en onderzoekpartners Wetsus en Avans hogeschool.

Meer over de productie van bioplastics uit afvalwater is te vinden op de website van Paques Biomaterials en WoW! (Wider business Opportunities for raw materials from Wastewater).

Meer ecoTips artikels over bioplastics

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.